суббота, 31 января 2009 г.

Підведення підсумків І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Воловецької районної філії МАН України

З метою виявлення, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, відповідно до наказу відділу освіти Воловецької РДА від 9.01.2009 р.№ 4 «Про проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів районної філії МАН України» на базі Воловецького районного центру позашкільної роботи та дитячої творчості 22 січня проведено І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
У роботі першого етапу взяли участь, як члени журі, начальник відділу освіти Воловецької РДА Марія Полянчич, завідуюча РМК відділу освіту Валентина Соловій, методисти відділу освіти Наталія Шутка, Вікторія Косач, директор ЦПРДТ Світлана Рибалко, методист ЦПРДТ Марія Рудейчук, логопед відділу освіти Магдалина Волошин.
На розгляд журі з 3 відділень та 10 секцій для конкурсу-захисту було подано 28 науково-дослідницьких робіт слухачів Воловецької філії Закарпатського територіального відділення малої академії наук України – переможців шкільних етапів конкурсу з 6 шкіл району.

Високий рівень науково-дослідницьких робіт показали учні Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст. ( Керівники Петренко Л.І, Лесів Л.І., Фуцур Н.В. Фуцур О.В.) Верхньоворітської ЗОШ І-ІІІ ст. (Керівник Дзямко Г.Ф.)
У відділенні філології та мистецтвознавства були представлені роботи з 6 секцій. Найкращими були роботи: у секції української мови - «Фразеологізми зорового сприйняття» Ньорби Наталії, учениці 10 класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст. ( керівник Петренко Л.І.), «Топоніми Воловецького району і селища Воловець» Півкач Ольги, учениці 11 класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст.(Керівник Лесів Л.І.); секції української літератури - «Карпатика Уласа Самчука» Свідерок Юлії, учениці 10 класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст.(Керівник Петренко Л.І.); «Відображення традицій української національної кухні в «Енеїді» І.Котляревського» Калитич Ірини, учениці 10 класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст.(Керівник Петренко Л.І.); секція фольклористики - «Коломийки Воловеччини- перли народної творчості» Сличко Маріанни, учениці 9 - класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст. (Керівник Лесів Л.І.), «Обрядово-звичаєві традиції святкування нового старого року на Верховині» Міхалка Юрія, учня 10 класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст.(Керівник Фуцур Н.В.); секція мистецтвознавства - «Гоголь і музика» Калитич Ірини, учениці 10 класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст.(Керівник Фуцур Н.В.); секція зарубіжної літератури – «Щоденник М.Башкирцевої як літературна пам’ятка» Фуцур Оксани, учениці 9 класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст.(Керівник Фуцур О.В.), «Праці Проспера Меріме про Україну» Палько Вікторії, учениці 9 класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст.(Керівник Фуцур О.В.); секція «літературна творчість» - «Влив символізму на творчість українських письменників та на формування власних поетичних творів» Мартин Яни, учениці 10 класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст.(Керівник Фуцур Н.В.), «Левине серце» Рудого Івана, учня 10 класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст. (Керівник Фуцур Н.В.).
У хіміко-біологічному відділенні були представлені роботи по двох секціях : екології та біології. Кращою у цьому відділенні була робота Григи Євгенії, учениці 10 класу Верхньоворітської ЗОШ І-ІІІ ст.(Керівник Дзямко Г.Ф.).
Разом з тим журі відзначило, що частина робіт слухачів 9-11 класів носила реферативний характер, а деякі роботи не відповідали вимогам написання науково-дослідницьких робіт.
Переможців нагороджено грамотами відділу освіти і 6 кращих робіт відправлено для розгляду у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт слухачів МАН в м.Ужгород.

ФОТО УЧАСНИКІВ І ЕТАПУ КОНКУРСУ - ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ, СЛУХАЧІВ ВОЛОВЕЦЬКОЇ ФІЛІЇ МАН


Калитич Ірина, учениця 10 класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст. секція "Мистецтвознавство"

Міхалко Юрій, учень 9 класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст. секція "Фольклористика"Ковчар Оксана, учениця 9 класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст., секція "Українська література"

Слухачі МАН, секція "Українська мова" під час захисту

Під час захисту науково-дослідницьких робіт у секціях "Математика", "Біологія"

Під час захисту науково-дослідницьких робіт у секціях "Математика", "Біологія"

Мартин Яна, учениця 10 класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст. секція "Літературна творчість"

Сличко Маріанна, учениця 9 класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст. секція "Фольклористика"

Члени журі під час роботи секцій

Слухачі МАН під час захисту

Слухачі МАН на пленарному засіданні Воловецької філії

Слухачі МАН та члени журі на пленарному засіданні Воловецької філії

Слухачі МАН на пленарному засіданні Воловецької філії

Слухачі МАН та члени журі на пленарному засіданні Воловецької філії

среда, 28 января 2009 г.

Створення музею та оформлення документації
На допомогу керівнику шкільного музею:

Створення музею та оформлення документації

Організація музею є результатом цілеспрямованої творчої пошуково-дослідницької та збиральницької діяльності учнів і можлива за наявності:

-  активу однодумців (учнів, педагогів, спеціалістів музейної справи тощо), спроможного здійснювати систематичну пошукову, фондову, експозиційну, культурно-освітню роботу;

-  фонду музейних предметів – оригінальних пам’яток історії, культури, природи, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі, на основі яких побудована експозиція певного профілю;

-  приміщення (окремого, ізольованого) і обладнання, які забезпечують збереження, вивчення і експонування музейних колекцій.

Профіль музею визначається колективом педагогів і учнів згідно з педагогічною доцільністю та характером наявних колекцій пам’яток історії, культури і природи.

Коли в навчальному закладі у відповідному вимогам приміщенні створені експозиції, визначено профіль музею, повстає питання про відкриття музею. Це питання вирішується колективом педагогів і учнів закладу освіти. Рішення (наказ) про відкриття музею оформлюється наказом керівника закладу освіти за погодженням з районним відділом освіти.

Музей у своїй діяльності керується "Положенням про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України” і на основі цього документу створюють свій Статут.

Шкільний музей дотримується вимог щодо наявності фонду музейних пред­метів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі, оригінальних пам’яток історії, культури, природи, на основі яких побудована експозиція певного профілю.

Прийнято рішення (наказ) про створення, складено свій власний Статут, зроблено опис музейних предметів в інвентарній книзі, після чого шкільний музей може здійснити реєстрацію.

Комісія проводить обстеження музею, складає акт обстеження і приймає рішення про реєстрацію шкільного музею. Музею видається свідоцтво, складається уніфікований паспорт, після чого він отримує статус музею при закладі освіти системи Міністерства освіти України.

Отримавши офіційне визнання, статус музею при закладі освіти та взяття на облік, шкільний музей організовує дослідницьку роботу згідно з тематикою музею, вивчає літературно-історичні джерела та першоджерела знань з історії, природи та суспільства; систематично поповнює фонди, забезпечує збереження музейних предметів, організує їх облік, створює і поповнює експозиції та виставки, проводить освітньо-виховну роботу серед учнів і населення, надає можливість використання матеріалів музею в навчально-виховному процесі.

Діючий шкільний музей повинен мати всю необхідну документацію і матеріали необхідних методичних рекомендацій.

На всі матеріали, які поступають в музей, необхідно складати акти прийому в двох екземплярах (один залишається в музеї, другий вручається особі, яка передає матеріали). Зразок акту прийому-здачі наведений в Додатку1.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ ШКІЛЬНОГО МУЗЕЮ

1.        Наказ (копія) про створення музею в закладі освіти.

2.        Статут шкільного музею (на основі Положення про музей).

3.        Акти прийому та передачі предметів та експонатів.

4.        Картотека опису музейних експонатів.

5.        Тексти екскурсій.

6.        Акт обстеження музею. *

7.        Свідоцтво про реєстрацію музею. *

8.        Уніфікований паспорт. *

9.       
Інвентарна книга фонду музейних предметів.

10.    Журнал планування та обліку роботи музею.

*документи оформлюються обласною комісією під час реєстрації музею

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ ШКІЛЬНОГО МУЗЕЮ

Рішення про створення музею може бути прийнято його засновниками (керівником закладу освіти за ініціативи педагогічного, учнівського та студентського колективів) при умові наявності:

-  активу однодумців (учнів, студентів, педагогічних працівників, спеціалістів музейної справи, громадськості тощо), спроможного виконувати пошуково-дослідницьку, збиральницьку, фондову, експозиційну, просвітницьку роботу;

-  педагога, який би очолив роботу по створенню музею.

Профіль музею визначається колективом педагогів, учнів, студентів згідно з педагогічною діяльністю та характером наявних колекцій пам’яток історії, культури і природи. За своїми профілями музеї поділяються на такі види: історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі, літературні, мистецькі, етнографічні, технічні, галузеві тощо.

Створення музею є результатом цілеспрямованої систематичної, творчої пошуково-дослідницької, збиральницької, фондової, експозиційної роботи.

Наказ про відкриття музею видається його засновником після оформлення відповідної музейної експозиції і при дотриманні вимог щодо наявності:

-  Положення про музей;

-  фонду музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі оригінальних пам’яток історії, культури, природи, на основі яких побудована експозиція певного профілю;

-  приміщення (окремого, ізольованого) і обладнання, які забезпечують збереження, вивчення й експонування музейних колекцій;

-  експозиції, яка відповідає за змістом і оформленням сучасним вимогам;

-  умов для охорони музею, оснащення його засобами охоронної та пожежної сигналізації;

-  роботи музею за чітким розкладом.

В наказі обов’язково повинно бути зазначено чотири головних вимоги:

1.          Рішення (педагогічної ради, педколективу, сільської ради, міської ради, адміністрації школи тощо), на підставі якого виданий наказ про створення та відкриття музею (із зазначенням дати).

2.          Виділення окремого ізольованого приміщення із зазначенням площі (м2).

3.          Призначення громадського директора шкільного музею (прізвище, ім’я та по батькові, посада, фах).

4.          Організація та створення музейної ради (кількісний та персональний склад).

Окрім вище згаданих вимог засновник у своєму наказі може виділити і ряд інших вимог і положень, які необхідно виконати в даному закладі освіти в зв’язку із відкриттям шкільного музею.

Приклад одного із таких наказів наведений в Додатку 2. Копія наказу про створення шкільного музею затверджується печаткою за підписом директора (керівника) навчального закладу. Копія наказу про створення та відкриття шкільного музею складається в трьох примірниках.ОБСТЕЖЕННЯ МУЗЕЮ

Одним із головних завдань реєстрації є легалізація (офіційне визнання) ново­ство­рених музеїв, надання їм статусу музею при закладі освіти системи Міні­стерства освіти України, вручення реєстраційних свідоцтв та взяття їх на облік.

Безпосередню роботу з реєстрації музеїв на місцях проводять комісії, до складу яких залучаються представники районного (міського) відділу освіти, фахівці державних та громадських організацій, працівники культури і, обов’язково, фахівці обласного краєзнавчого музею.

Комісія вивчає роботу музею, проводить обстеження та робить висновок про відповідність музею статусу музею при закладі освіти системи Міністерства освіти і науки України.

Результати висновків комісії обстеження музею фіксуються в спеціальному до­ку­менті "Акт обстеження” (бланк встановленого зразка рекомендацій МОН України). Члени комісії, а також директор навчального закладу підписують Акт обстеження.

Акт обстеження і дата його проведення затверджується печаткою відділу освіти районної (міської) райдержадміністрації.

Акт обстеження складається в 3-х примірниках.

На основі таких документів як копія наказу про створення музею, акту обстеження та статуту музею заповнюється уніфікований паспорт затвердженого зразка.

Уніфікований паспорт (далі Паспорт) складають і реєструють в органах культури всі музеї незалежно від їх видів, статусу, форм власності і відомчого підпорядкування. Науково-методичну допомогу музеям по заповненню уніфікованого паспорту надають фахівці обласного краєзнавчого музею та методист обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Паспорт складають у 6-ти примірниках: один примірник залишається в музеї закладу освіти, другий – в районному (міському) відділі освіти, третій – в обласному центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді, четвертий – подається у відповідний орган культури (обласний краєзнавчий музей), п’ятий – надсилається до Міністерства культури і мистецтв України, шостий – надсилається до Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

В уніфікованому паспорті зазначається код музею. Він складається:

1.Перші дві-три літери титульної назви музею.

2.Перша літера профілю музею.

Дріб

3.Категорія за групою оплати праці.

4.Перша літера статусу музею (Ю - юридична особа, Ф - філія).

Музеї, що діють при закладах освіти системи Міністерства освіти України, не є юридичними особами.

Уніфікований паспорт затверджується печаткою і підписом директора нав­чаль­ного закладу (вказується також його прізвище), а також печаткою та підписом відповідального працівника обласного управління культури.

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МУЗЕЮ

Обласна комісія вивчає роботу музею, складає акт обстеження  та уніфікований паспорт. На основі складених документів членами обласної комісії робиться висновок про відповідність музею статусу музею при закладі освіти системи Міністерства освіти і науки України і приймається рішення про реєстрацію музею та взяття його на облік.

Музею, який пройшов реєстрацію та відповідає вимогам Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України, управління освіти облдержадміністрації за поданням обласної комісії надається статус музею при закладі освіти системи Міністерства освіти і науки України та вруча­ється реєстраційне свідоцтво встановленого зразку. Реєстрація музею підтверд­жу­ється відповідним наказом управління освіти обласної державної адміністрації.

Музей заноситься в реєстраційний журнал та береться на облік обласним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.

На бланку Свідоцтва про відомчу реєстрацію музею при закладі освіти системи Міністерства освіти України (далі Свідоцтво) зазначається реєстраційний номер. Він складається з двох частин: перша – дві цифри реєстраційного номера об­лас­ті (Чернівецька – 25), друга – порядковий реєстраційний номер музею в області.

У Свідоцтві також зазначається повна назва музею, навчальний заклад та адреса музею, дата та номер видачі наказу управління освіти обласної державної адміністрації. Свідоцтво затверджується печаткою та підписом начальника управління освіти облдержадміністрації.

Реєстрація музею вищого навчального закладу або професійно-технічного училища також здійснюється обласною комісією, яка створюється при управлінні освіти обласної державної адміністрації. Це право комісії делегує Міністерство освіти і науки України.Чернівецький обласний центр туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді