понедельник, 31 марта 2014 г.

Наказ "Про проведення районного конкурсу екскурсоводів музеїв при навчальних закладах району"ВОЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

31. 03.2014                     
                       Воловець                                  №
62
Про проведення 
районного конкурсу екскурсоводів
 музеїв при навчальних
 закладах району        
Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації від 30.01.2014 р. № 26 „Про затвердження Плану обласних масових заходів позашкільних навчальних накладів з дітьми та учнівською молоддю на 2014 рік”, спільного наказу Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді  та Закарпатського краєзнавчого музею  від 19.03.2014.р № 33/17 «Про проведення обласного  конкурсу екскурсоводів музеїв при навчальних закладах області»  та з метою поліпшення національно-патріотичного  виховання, відродження духовності, формування в учнівської і студентської молоді за існуючими  у музеях матеріалами поваги до історії та культури рідного краю,  дбайливого ставлення до духовних надбань, розширення і поглиблення знань з історії, природознавства, літератури, природничих дисциплін та почуття гордості і  любові до рідного народу, до Батьківщини

НАКАЗУЮ:
1.      Провести районний тур конкурсу екскурсоводів музеїв, кутків Бойової Слави, народознавства та ін.. при навчальних закладах  30 квітня    2014 року  на базі Центру позашкільної роботи  та дитячої творчості. Заїзд до 9.30 год.
2.      Затвердити склад   журі (додається).
3.      Директорам навчальних закладів  провести з 01 по 25 квітня шкільні тури конкурсу екскурсоводів і направити переможців для участі у районному етапі конкурсу (положення додається).
4.      Відповідальність  за виконання даного наказу покласти на директора ЦПРДТ  Тидір Т.В.         Начальник управління  освіти                                             В.ПопеличСклад журі
Попелич В.М., начальник управління освіти, молоді та спорту Воловецької РДА, голова журі
Члени журі
Соловій В.М., завідувачка РМК управління  освіти;
Косач В.М.,  методист РМК управління освіти
Тидір Т.В., директор ЦПРДТ
Рудейчук М.М., методист ЦПРДТ
Чорней Л.В., культорганізатор ЦПРДТ         Додаток
                                                              до наказу Департаменту освіти і  науки,
                                                              молоді та спорту та управління культури
                                                                              Закарпатської  облдержадміністрації
                                                                              від 06.04.2012р. № 252/1-05/87

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс  екскурсоводів  музеїв при навчальних закладах,
які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України

            Обласний конкурс  екскурсоводів  музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України проводиться з метою виховання та формування в учнівської і студентської молоді поваги до історії та культури рідного краю,  дбайливого ставлення до духовних надбань, розширення і поглиблення знань з історії, природознавства, літератури, природничих дисциплін та почуття гордості і  любові до рідного народу, до Батьківщини.
            Головним завданням огляду є досягнення таких цілей:
- створити  можливість отримати учнями,  додаткової освіти шляхом їх участі в історико-краєзнавчій роботі;
- виховати в учнів  любов до рідної землі, готовність самовіддано служити Вітчизні;
-  сформувати гуманітарний світогляд і гуманітарне мислення;
- навчати учнів і студентів осмислювати історичні факти, події та явища, розуміти суспільне і особисте в історії країни і рідного краю;
- вивчати історію рідного краю, як невід’ємну складову історії України;
Завданням огляду є оцінювання :
- використання педагогічних прийомів, а саме: пояснення, коментування, цитування, літературного монтажу тощо;
- формувати дикцію і риторику екскурсовода;
- уміння добирати і складати матеріал у відповідній логічній послідовності;
- роботи з науковими , довідниковими  та історичними матеріалами;
- володіння екскурсійними прийомами і методами;
- уміння складати план  екскурсії та  маршруту її проведення.
Учасники огляду-конкурсу
 Учасниками конкурсу є  учні загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, які приймають активну участь у  краєзнавчій, пошуковій та музейній роботі. До складу делегації від району (міста) входять  3 особи:                2 учні  і керівник музею. Обидва екскурсоводи і керівник представляють  музей  одного навчального закладу.
                                   
Час проведення
            Районний конкурс проводиться 30 квітня 20124 року в приміщенні ЦПРДТ.
            Підсумки обласного конкурсу буде підведено 15 травня на базі  Закарпатського краєзнавчого музею.  Заїзд  до 10 години,  вул. Капітульна, 33, Закарпатський краєзнавчий музей.
З метою вирішення організаційних та фінансових питань необхідно  ( районний етап конкурсу звертатись у Центр позашкільної роботи і дитячої творочсті за телефоном  22-836  або  0990072082 (Рудейчук М.М.) до 27 квітня  підвердити участь у конкурсі (подати заявку) можна на електронну адресу volovetscentre@gmail.com повідомити відомості про учасників конкурсу, а саме:  дані про екскурсоводів та керівника музею при навчальних закладах (прізвище, ім’я, по батькові, школа, клас,  напрямок екскурсії) 
До                   8 травня 2014 року підтвердити участь у обласному етапі  конкурсі за електронною  адресою:  centour@rambler.ru або за тел. 3-41-45, 61-30-08 або на мобільний 0954545503 ( Децик Р.А.) та 0503726625 (Середяк А.В.) повідомити відомості про учасників конкурсу.
Керівництво конкурсом
            Загальне керівництво здійснюють Департамент освіти і науки, молоді та спорту та управління культури Закарпатської облдержадміністрації. Безпосереднє проведення конкурсу покладається на Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді та Закарпатський краєзнавчий музей.
Умови проведення
            Районний  (міський) конкурс проводиться шляхом заслуховування комісією виступів екскурсоводів музеїв при навчальних закладах району                     (міста). Комісія  визначає 2  ( двох ) екскурсоводів для участі в обласному етапі.
            На  обласний підсумковий тур запрошуються учні визначені районною             (міською) оглядовою комісією, а також по два екскурсовода з професійно-технічних  навчальних закладів.
            Учасники обласного підсумкового конкурсу на протязі до 15 хв. представляють музей. При виступі екскурсоводи можуть використовувати матеріали музею,  тези екскурсії, фото і відеоматеріали.  Тези (письмові та магнітних носіях) після завершення виступу передаються до комісії, які  не повертаються. Планується  матеріали виступів видати брошурою. Інші матеріали  повертаються назад до музею. У тезах вказується адреса музею, прізвища, ім’я , по батькові  екскурсоводів та керівника. За наявність буклету про роботу музею будуть добавлятися бали.
            Виступи екскурсоводів проводяться за такими напрямками:
етнографічний;
літературний;
істерико-краєзнавчий;
До складу журі входять науковці Закарпатського краєзнавчого музею та працівники Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти і Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді.
В програму конкурсу входить: виступ – представлення екскурсоводами музею, екскурсія по державному краєзнавчому музею за участю його екскурсоводів. Тривалість всього заходу орієнтовно 4 години.

Конкурс проводиться за напрямками:
           

І. Екологічний напрямок
            Розкривається робота по збереженню довкілля, знання  природи рідного краю. Організація природоохоронної роботи Вміння показати  біологічні особливості, морфологічні ознаки  місцевої фауни і флори. Також вміння екскурсовода  освоювати  ази наукових досліджень, вміння передавати біологічну інформацію.
ІІ. Літературний напрямок
            Розкривається висока поетична духовність нашого народу. Показується обдарованість наших земляків, які внесли значний вклад у розвиток культури нашого народу. Показ діяльності видатних постатей, які своїми діями, прославили  нашу культуру, науку, освіту, техніку тощо.
ІІІ.  Історико-краєзнавчий напрямок
            Цей напрямок передбачає показ вивчених сторінок історії нашого народу, на підставі зібраних спогадів, розшуку незнаних  раніше документів, вивчення білих плям історії, дослідження творчого доробку  окремих осіб, які  зробили вагомий внесок у національну та загальнолюдську спадщину, повернення до життя народних свят, обрядів, звичаїв, традицій.
Підведення  підсумків та нагородження
            Підсумки підводяться на підставі висновків  членів журі.  Оцінюються  зміст розкритого напрямку роботи музею, використання  пошукового матеріалу і його зв’язок з науковим матеріалом, використання допоміжних засобів та матеріалів агітаційно-масового характеру.
            Переможці обласного підсумкового туру нагороджуються  дипломами управління культури та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  Закарпатської обласної державної адміністрації, грамотами Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді та Закарпатського краєзнавчого музею.
Фінансування
            Проведення районних ( міських) конкурсів та відрядження  делегації до м. Ужгорода для участі в обласному підсумковому конкурсі проводиться за рахунок місцевих коштів.
            Обласний  підсумковий конкурс проводиться   за рахунок кооперованих коштів Закарпатського, центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді та Закарпатського краєзнавчого музею.
Підведення підсумків районного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Зоологічна галерея»ВОЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З

28. 03.2014     
            Воловець                                       №
58
Про підведення підсумків
 районного етапу
 Всеукраїнського конкурсу
 дитячого малюнка
 «Зоологічна галерея»
      Згідно Плану всеукраїнських і міжнародних масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014 рік,  листа Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від 16.01.2014  року   про проведення заочного  Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея»  та з метою ціннісного ставлення до біорізноманіття свого регіону, розвитку образного мислення та художнього смаку підростаючого покоління   у Центрі позашкільної роботи  та дитячої творчості з 1 по 15 березня  проведено заочний  районний етап конкурсу.
У  конкурсі малюнку взяли участь 15 загальноосвітніх шкіл району  та ЦПРДТ.  
На виставку було представлено 46 малюнків, на яких юні художники зображували жителів Карпат – оленя, косулю, вовка, зайця, білочку,  а також екзотичних тварин – панду, лева, слона, жирафа. Малювали діти і пернатих – сороку,  ластівку, лелеку, шпака, синичку, сову, горобця та інших птахів.  Цікавими були малюнки  екзотичних тварин і птахів – жирафа, слона, лева, панди жар-птиці та інших.
Довершеністю, насиченою кольоровою гамою  та композиційною побудовою радували  відвідувачів виставки  роботи учнів Гукливської ЗОШ І-ІІ ст. ( Щобака  Юрія, малюнки гуашшю «Джунглі», «Тварини наших лісів», керівник Бирак М.В.), Верб»язької  ЗОШ І-ІІ ст. (Чекети Андрія,    малюнки  олівцем «Дивовижна Австралія» та «Благородні олені», керівник Ківкович В.В.), Скотарської ЗОШ І-ІІ ст. (Копчі Ганни, малюнки «Чудо-птах», «Руда лисиця», керівник  Ковтун А.А.), Біласовицької ЗОШ І-ІІ ст. (Круцковича Івана, малюнки «»Жираф», «Беркут»).
Порадували також своїми роботами  Яким Богдана, Буцяк Тетяна, Гирч Богдана, Гирч Дмитро, Чуха Любомир, Гулан Євгенія, учні Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст., Понзель Валерія, Симканич Оксана, учні Лазівської ЗОШ І-ІІ ст.., Понзель Софія, учениця Н.Ворітської школи-інтернату, Цап Юлія, Халус Микола, учні Н.Ворітської ЗОШ І-ІІІ ст..  але, на жаль, юні художники здали тільки по одному малюнку.
Слід сказати, що частина представлених на виставку робіт не була належним чином оформлена,  частина не відповідала вимогам  –  малюнки були представлені на папері різного формату  замість А2,  як було сказано в умовах конкурсу.  Були представлені малюнки  тварин та птахів тільки Карпат, або по два виконавці на один малюнок, що не передбачалось умовами конкурсу.
Проглянувши  виставку, на підставі висновків журі,
НАКАЗУЮ:
1.      Нагородити грамотами управління освіти, молоді та спорту Воловецької РДА    переможців районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Зоологічна галерея»:
 За перше місце - Щобака  Юрія, учня 8 класу Гукливської ЗОШ І-ІІ ст..  за малюнки гуашшю «Джунглі», «Тварини наших лісів», керівник Бирак М.В.;  
 За друге місце – Чекету  Андрія, учня  Верб»язької  ЗОШ І-ІІ ст.  за     малюнки  олівцем «Дивовижна Австралія» та «Благородні олені», керівник Ківкович В.В.;
За третє місце -  Копчу Ганну, ученицю  Скотарської ЗОШ І-ІІ ст.  за  малюнки «Чудо-птах», «Руда лисиця», керівник  Ковтун А.А.,
 Круцковича Івана, учня Біласовицької ЗОШ І-ІІ ст. за  малюнки «Жираф», «Беркут».
2.      Директору ЦПРДТ Тидір Т.В. відправити роботи переможців для участі в заочному обласному етапі конкурсу до 1 квітня 2014 року в ЗОЕНЦ,  м.Ужгород.
3.      Контроль за виконанням наказу покласти на директора ЦПРДТ Тидір Т.В.


Начальник управління освіти                                                В.М.Попелич
Про підведення підсумків ІІ районного фестивалю – конкурсу «Воскресни, писанко – 2014»ВОЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З

28. 03.2014                
                          Воловець                                       №
57
Про підведення підсумків 
ІІ районного  фестивалю
 – конкурсу
 «Воскресни, писанко – 2014»
Відповідно до наказу  управління освіти, молоді та спорту Воловецької РДА від 17.01.2014 р № 6 «Про проведення ІІ районного фестивалю-конкурсу «Воскресни, писанко!-2014»  з метою відродження, збереження українських народних традицій щодо виготовлення писанок, великодніх атрибутів декоративно-ужиткового мистецтва; сприяння забезпеченню освітньо-культурних потреб учнів та молоді, створення умов для їх творчого і духовного розвитку; виявлення і підтримки талановитої та обдарованої учнівської молоді.  На районний конкурс, який  проходив у Центрі позашкільної роботи та дитячої творчості з 18 по 28 березня   було представлено     140  робіт  з  16 загальноосвітніх шкіл району та ЦПРДТ. 
Конкурс проводився за такими видами декоративно- ужиткового мистецтва як писанкарство, лозоплетіння, художня вишивка. На  виставці представлено весь спектр дитячої та учнівської прикладної та образотворчої діяльності з використанням різних технік виконання. Для експонатів виставки цього року характерні оригінальність, нестандартний підхід у підборі матеріалів та поєднанні різних технік; високий рівень композиційного рішення в оформленні; різноплановість та широкий спектр представлених матеріалів. Це композиції з використанням традиційної української писанки  в техніці «дряпанка», «мальованка», «зернівка», «різьба по дереву», витинанки, вишивки  великодніх рушників хрестом, вирізуванням, виколюванням, мережкою, гладдю, бісером. Представлено також   в‘язані українські традиційні  іграшки – курчата та яйця. Разом з тим слід відмітити велику кількість сучасних технік декорування:   квілінг, оригамі, декупаж, канзаші, плетення та клеєння бісером, в‘язання гачком та інші. Виставка вразила своєю неповторністю, колоритністю, та  якісним рівнем виконання представлених робіт
Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі,

НАКАЗУЮ:

1.Визнати переможцями ІІ районного фестивалю -конкурсу «Воскресни, писанко – 2014» та нагородити  грамотами управління освіти, молоді та спорту  за роботу із збереження національних традицій, високий рівень виконавської майстерності:
Вид декоративно-ужиткового мистецтва  «Писанкарство»:
Техніка «Мальованка»
За перше місце – Понзель Софію, ученицю 11 класу Н.Ворітської школи-інтернату, керівник ПонзельВ.І.;
За друге місце – Буцяк Тетяну,  ученицю 7 класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст.. , керівник Шутка М.М., Годованця Миколу, учня 7 класу  Завадської ЗОШ І-ІІ ст., керівник Магаль О.М.;  
За третє місце – учнівський колектив Кичірнянської ЗОШ І-ІІ ст.,керівник Кубаш О.В.,   Григу Марію, ученицю  Біласовицької  ЗОШ І-ІІ ст., керівник  Губинець С.Є.

Техніка «Дряпанка»
За перше місце – Минду Тетяну,  ученицю 7 класу, Осташ Андріану, ученицю 8 класу, Патяник Ірину, ученицю 5 класу  Н.Ворітської школи –інтернату, керівник Понзель В.І.
За друге місце – Романця Олександра, учня 5 класу  Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст., керівник  Шутка М.М.

Техніка Зернівка»
За перше місце –Голянич Оксану, Дупин  Владиславу, учнів  7 класу,  Ковач Ірину, ученицю  8 класу Верб‘язької ЗОШ І-ІІ ст.., керівники Варваринець Л.О., Горбей М.І., Ківкович В.В., Проньо В.Ю.;
За друге місце –Кобрин Оксану, В»ячало Віталію,  Лапко Мирославу,  учнів Канорської ЗОШ І-ІІ ст., керівник Кобрин М.Ф., Мадяр О.М.;
За  третє місце – Крецул Андріану, ученицю 9 класу   Біласовицької ЗОШ І-ІІ ст., керівник Ісевич Ю.І.

Техніка «Бісероплетіння»
За перше місце – Сютрик Галину, Керестеш  Єлізавету, Саладь Аліну, учнів    Лазівської ЗОШ І-ІІ ст., керівники  Маврер Л.В., Гафинець Л.Ф., Щерецька Ю.І.
За друге місце – учнівський колектив 5-9 класів  Абранської ЗОШ І-ІІ ст., керівник Шишканинець Т.Ф., Яремчук Ірину, ученицю 8 класу, Крижанівського Романа,  Булецу  Нелю, учнів Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст.., керівники Яремчук О.І., Барнич В.В., Сідельникова О.М.;
За третє місце – Бирак Марину, Вінтонович Ірину, Ореняк Валентину учнів  Гукливської ЗОШ І-ІІ ст.. Керівник Сидоран А.І.
Григу Віру , ученицю 6 класу, Легещич Валерію ученицю 3 класу, Собран Василину, ученицю 2 класу В.Ворітської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Козик Г.А. 

Техніка «Квілінг»
За перше місце -  вихованців  фольклорно-етнографічного гуртка ЦПРДТ, керівник Волошин М.І.
За друге місце -  Сисіка Дениса, Лапко Мирославу, учнів  Канорської ЗОШ І-ІІ ст., керівник  Мадяр О.М.
За третє місце – Карпишинець Лідію, ученицю 6 класу, Ребриш Ніколіну, ученицю 4 класу  В.Ворітської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Козик Г.А.
Заводнова Данила,  Піньо Федора, Юрцибу Ірину,  учнів   1 класу Воловецької  ЗОШ І-ІІІ ст., керівники Барнич В.В., Могіш О.В.

Техніка «Різьба»
За перше місце  - Русина Сергія , учня  Кічернянської ЗОШ І-ІІ ст.., керівник Кубаш О.В.  
За друге місце – Понзеля Івана, учня  Тишівської ЗОШ І-ІІ ст.., керівник Гафинець Н.М.

Техніка «Вощанка»
За перше місце -  Приймич Марію,   ученицю Тишівської ЗОШ І-ІІ ст.., керівник Гафинець Н.М.

Вид декоративно-ужиткового мистецтва  «Художня вишивка»
Техніка  «Гладь»
За перше місце – учнівський колектив Жденіївської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Цап Г.В.
За друге місце – учнівський колектив Підполозянської ЗОШ І-ІІ ст.., керівник Шкомар В.В.,
За третє місце – учнівський колектив Біласовицької ЗОШ І-ІІ ст., керівник Ісевич Ю.І.

Техніка «Хрестик»
За перше місце – учнівський колектив Завадської ЗОШ І-ІІ ст.. , керівник Магаль О.М.
За друге місце – Комбарову Крістіну, ,Ряшко Ольгу, учнів 10 класу  Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст.. керівник  Вівчар Л.М. ,Плав»яник Н.М.;
За  третє місце – гурток моделювання іграшок-сувенірів  ЦПРДТ ( база занять Скотарська ЗОШ І-ІІ ст) , керівник Буцко Н.М.
За третє місце – Бляшко Яну, ученицю   Абранської ЗОШ І-ІІ ст., керівник Понзель У. В.

Техніка « Виколювання»
За перше місце – Сличко Вікторію, ученицю 7 класу  Н.Ворітської школи-інтернату, керівник Малильо Г.Б.

Техніка «Вирізування»
За перше місце – Деркач Ірину, ученицю 9 класу  Верхньоворітської ЗОШ І-ІІІ ст.. , керівник Козик Г.А.
За друге місце – Рущин Олександру, ученицю  Н.Ворітської ЗОШ І-ІІІ ст.., керівник Козик Н.М.

Техніка «Мережка»
За перше місце  - Далекорей Лідію, Ковач Ірину, Савчур Гликерію,  Голянич Марію, учнів 8 класу Верб‘язької ЗОШ І-ІІ ст.., керівники Горбей М.І.,  Варваринець Л.О., Ківкович В.В.
За друге – Мацовку Яну, ученицю  Канорської ЗОШ І-ІІ ст., керівник Гафинець С.І.

Техніка «Вишивка бісером»
За перше місце -  гурток «Художня вишивка» ЦПРДТ,  керівник Фензь М.В.
За друге місце – Хмельницьку Марину, ученицю 5 класу  Скотарської ЗОШ І-ІІ ст. , керівник Шекмар Н.В.
За третє місце – Мигович Анастасію,  ученицю Гукливської ЗОШ І-ІІ ст., керівник Сидоран  А.І.

2.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора ЦПРДТ Т.Тидір.
Начальник управління освіти                                                                         В.М.Попелич
вторник, 25 марта 2014 г.

Вихованці Центру позашкільної роботи -переможці конкурсу "Молодий кутюрьє-2014"

«Майбутній кутюр’є – 2014» в рамках Шевченківських днів університету на тему: «Моїй Україні з любов’ю».

2014 рік проходить в Україні під знаком 200-річчя Тараса Шевченка. Тому саме такій темі був присвячений регіональний конкурс дитячих та юнацьких творчих робіт «Майбутній кутюр’є-2014», що вже вчетверте організований студентським будинком моди та технологічним факультетом Мукачівського державного університету. Захід покликаний не лише вшанувати пам’ять Тараса Шевченка, а й актуалізувати його творчість в сучасних реаліях України, залучити молодь до вивчення шевченкового спадку  не тільки за шкільними партами, а й у формі творчого змагання. В конкурсі взяли участь 72 учні закарпатського регіону, приславши на конкурс 106 робіт. Найменшому учаснику конкурсу «Майбутній кутюр’є -2014»  -  8 років, найстаршому – 17 років. Враховуючи умови конкурсу, оргкомітетом та журі конкурсу сформовано 11 наступних номінацій.
З 28 лютого по 4 березня на технологічному факультеті університету проходила виставка кращих конкурсних робіт. При підведенні підсумків конкурсу-виставки «Майбутній кутюр’є» були присутні вчителі області – слухачі курсів підвищення кваліфікації з трудового навчання, керівництво університету, декан технологічного факультету, голова та члени журі конкурсу, викладачі випускової кафедри конструювання та технологій швейних виробів і професійної освіти та кафедри проектування взуття і механіко-технологічних процесів.
Голова журі, кандидат мистецтвознавчих наук, доцент Закарпатського художнього інституту Коприва Аттіла Тіберійович. підкреслив значущість такого креативного заходу в нових концептуальних засадах підготовки майбутніх творчих особистостей серед обдарованої учнівської молоді регіону.
Така змагальність стимулює роботу сучасної творчо налаштованої молоді, формуючи історичну пам’ять для наступних  поколінь та  актуалізує дизайн-інтереси до етнокультури.

Ми вітаємо вихованців гуртка "Дизайн одягу" Ввсилину Полянчич,  Катерину Халус та їх керівника Піньо Тетяну Федорівну  з першим місцем у номінації "Ескіз костюма"  за роботу "Україночка" та другим місцем в номінації  "Колаж".