среда, 29 августа 2012 г.

План засідань районного методичного об»єднання педагогів-організаторів на 2012-2013 навчальний рік


2012

Центр позашкільної роботи  та дитячої творчості

Методичний кабінет


[ План засідань  ]
районного методичного об»єднання  педагогів-організаторів на 2012-2013 навчальний рік
 

План
засідань  районного методичного об»єднання  педагогів-організаторів на 2012-2013 навчальний рік

Голова МО – Ковчар Ганна Іванівна,
педагог-організатор Скотарської ЗОШ І-ІІ ст..,
вчитель вищої категорії


І розділ.
Аналіз роботи методичного об’єднання педагогів- організаторів  за 2011-2012 навчальний рік

Методичне об’єднання створене з метою підвищення кваліфікації  та обміном досвіду організації виховної роботи з учнівським колективом.  До складу входять 15 педагогів – організаторів загальноосвітніх шкіл  та 1 Центру позашкільної роботи.  Всі педагоги  - організаторирегулярно проходять курсову перепідготовку на базі ЗІППО (курси фахові, проблемно-тематичні). У першу чергу їх цікавлять такі теми, як впровадження інтерактивних технологій у процесі організації виховної роботи з учнівським колективом, використання інформаційно-комунікативних технологій, адже навчання і виховання  мають стати спільною творчістю педагога  та учня, тобто процесом, при якому обоє зацікавлені у позитивному результаті, прагнути максимально виявити власний творчий потенціал і досягнути високого рівня знань і умінь, необхідних для реалізації себе, як особистості,   в суспільстві.
І.1. В минулому навчальному році учасниками МО працювали над першим етапом вирішення таких   проблемних питань:
·         Створення ефективного виховного простору шляхом впровадження в навчально-виховний процес Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».
·         Формування життєвих цінностей особистості, підготовка молоді до активної, творчої, особистісно та соціально значущої життєдіяльності.
·         Координація зусиль навчального закладу, сім’ї, громадськості у вирішення завдань превентивного виховання учнів.
Сучасне життя потребує активної творчої особистості, сформувати яку можна лише впровадженням у педагогічну практику сучасних методів навчання й виховання учнів.
Підвищення рівня професійної компетентності педагогів – організаторів здійснювалося шляхом:
- через діяльність МО педагогів – організаторіврозпочали роботу щодо реалізації науково-методичної проблеми: «Формування життєвих цінностей особистості, підготовка молоді до активної, творчої, особистісно та соціально значущої життєдіяльності» на першому  етапі опрацювання проблемної теми, яка розрахована на три етапи;
-          діагностування педагогів-організаторів з метою виявлення конкретних потреб, запитів педагогів, визначення рівня професійної компетентності.
- підвищення рівня професійної компетентності педагогів-організаторів   шляхом: осмислення кожним педагогом  власного рівня професійної компетентності, ступеня відповідальності еталонній моделі; подальшого втілення в навчально-виховний процес Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;  впровадження у виховний процес сучасних особистісно-орієнтованих технологій (інтерактивне навчання, метод проектів, інформаційно-комунікаційні технології, створення ситуації успіху та ін.);  поєднання допомоги класним керівникам   в організації роботи із самоосвіти по організації дитячого класного колективу; сприяння розвиткові мотивів творчої діяльності, формування потреби в досягненнях; ознайомлення педагогів з найновішими досягненнями психолого-педагогічної науки, передовим педагогічним досвідом стосовно організації виховної роботи в школі.

1.2.Заплановані завдання реалізовані  в повному обсязі.

1.3. За період навчального року було заплановано та проведено 2  засідання МО та два семінари-практикуми :

Серпень 2011 р. На ньому розглянуто питання:
-                     аналіз роботи РМО за  2010-201і н. р. та завдання на 2011-2012 н.р. На ньому педагоги  ознайомилися з методичними рекомендаціями МОН України та управління освіти Закарпатської ОДА  щодо організації виховної роботи  в  новому навчальному році.
-                     «Координація зусиль навчального закладу, державних органів, що здійснюють захист прав та інтересів дітей, сім’ї, громадськості  у вирішення завдань превентивного виховання учнів». Розглянуто питання про  створення  системи  виховних заходів, які  мають бути спрямована на вдосконалення способу життя учнів у школі, класі. Про створення комфортних взаємовідносин між учнями та вчителями,  класними керівниками, педагогом –організатором для того, щоб учні вибрали для  себе правильну соціальну орієнтацію і усвідомлювали  соціальну відповідальності за свою поведінку.
-                     Методичний фестиваль « Виховуємо особистість».
Листопад 2011 р. - семінар – практикум ц Центрі позашкільної роботи і дитячої творочсті  « Оновлення виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій у роботі з дитячим колективом”, на якому розглядались інноваційні форми та методи  роботи педагога-організатора з учнівським колективом, окремими групами та об’єднаннями дітей за інтересами.
Презентація « Інноваційні  проекти».
Лютий 2012 р.  – семінар –практикум «Роль і місце шкільної преси в системі виховної роботи закладу».
Фестиваль педагогічної майстерності «Шкільні ЗМІ»

Квітень 2012 р. - засідання МО на тему «Підвищення педагогічної майстерності педагога-організатора як важлива умова забезпечення ефективності функціонування виховної системи навчального закладу»на базі Верб»язької ЗОШ І-ІІ ст…Педагогічна майстерність  - це  професійне вміння оптимізувати всі види навчально-виховного процесу, спрямовані на розвиток особистості. Виділяються чотири елементи педагогічної майстерності: гуманістична спрямованість, професійне знання, педагогічні здібності, педагогічна техніка. Саме ці 4 елементи і були предметом обговорення педагогів-організаторів на засіданні круглого столу.  Виступили  педагог-організатори  з Н.Ворітської ЗОШ І-ІІІ ст. Погорляк Г.О, Скотарської ЗОШ І-ІІ ст.. Ковчар Г.О., В.Ворітської ЗОШ І-ІІІ ст..Козик Г.А.У обговоренні та обміні досвідом з цього питання   взяли участь педагоги-організатори   всіх  ЗОШ І-ІІІ ст.
Виховний захід «Народні звичаї і обряди весняного циклу»,  підготовлений  педагогом-організатором Верб»язької ЗОШ Оксаною Тюк, відображав народні звичаї, традиції та обряди не тільки  села Верб»яж а і центральної України, показуючи таким чином зв’язок культур західного  та центрального регіонів України. Такі заходи сприяють збереженню та відтворенню вікових українських традицій, вихованню патріотизму, гордості за свою Вітчизну.

1.4. У процесі роботи МО педагогів- організаторів  використовувалися різні форми організації роботи: методичний фестиваль, круглі столи, практичні заняття, професійні дискусії, відкриті виховані заходи, презентації з використанням мультимедійних засобів, фестиваль педагогічної майстерності.  У МО також працювала творча група з вивчення теми «Формування життєвих цінностей особистості, підготовка молоді до активної, творчої,  особистісно та соціально значущої життєдіяльності»,  якою керувала голова МО Ковчар Г.І.. в результатом роботи були підготовлені  методичні рекомендації.
Питання, які виносилися на розгляд засідань  МО, сплановані згідно графіка.
На жаль, не все із запланованого  було виконане.  В силу об»активних причин перенесено на наступний навчальний рік питання  «Виявлення, апробація та впровадження перспективного педагогічного досвіду:
«Захист моделі учнівського самоврядування в закладах освіти.          Дитяче об»єднанняч «Волонтер» Н.Ворітської ЗОШ І-ІІІ ст.».
           
1.5. 2011- 2012н.р. педагогами  МО були проведені відкриті виховані заходи :
- В.Ворітська ЗОШ І-ІІІ ст.. – «Організація екскурсійної діяльності  в шкільному музеї»;
- Н.Ворітська щкола–інтернат – проект «Здоровий спосіб життя»;
Всі масові заходи  були цікавими, змістовними, продуманими з використанням інноваційних технологій.

1.6. Сомоосвіта  педагогів-організаторів.
         У березні було закінчено проведення атестації педагогічних працівників. Важлива роль  в організації методичної роботи належить методичному кабінету Центру позашкільної роботи і дитячої творчості. В кабінеті є матеріали з досвіду роботи  членів методичних об`єднань, методичні матеріали з питань організації виховної роботи в школі, сценарії масових виховних заходів.
Методичний кабінет Центру позашкільної роботи і дитячої творчості є центром роботи із запровадження нових форма та методів виховання, перспективного педагогічного досвіду.
   У методичній роботі важливе місце належить оглядові методичної літератури. Ця форма роботи дає змогу оперативно, систематично доводити до педагогів важливу інформацію. З метою реалізації проблемної теми педагогічні надбання кращих педагогів  поширюються через видавничу продукцію: брошури з досвіду роботи, методичні рекомендації. Кращі доробки презентуємо на районному конкурсі-ярмарку педагогічних ідей та інновацій.
Отже, цілеспрямована робота з педагогічними кадрами сприяє: глибокому вивченню теоретичних основ превентивного виховання, досягнень педагогічної науки, застосування знань на практиці; вдосконаленню педагогічної майстерності; підвищенню рівня вихованості учнів.

ІІ розділ.
ІІ.1. Завдання МО педагогів – організаторів на 2012 -2013 навчальний рік
Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ
Ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011  № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Програма розрахована на весь період виховної діяльності з учнями конкретного класу з урахуванням вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей  учнів (для роботи з учнями 1-4, 5-9 та 10-11 класів). Метою «Основних орієнтирів  виховання» є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей.
Одним із основних завдань є підвищенні рівня превентивної роботи.
Пріоритетними в роботі мають бути:
-          упровадження просвітницької діяльності;
-           впровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес; 
-          ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві;
-          здійснення моніторингу ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді;проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім'ями.
Основні завдання та зміст діяльності педагога-організатора.
        утвердження в дитячих колективах принципів демократії, гуманізму, пріоритетності загальнолюдських цінностей;
        координація діяльності дитячих та юнацьких громадських організацій та об’єднань в школі та поза нею, надання їм допомоги в роботі;
        співпраця з органами учнівського самоврядування;
        надання допомоги в проведенні організаційно-масової і культурно-освітньої роботи;
        прилучення школярів до народних традицій, звичаїв, обрядів, свят;
        організація учнівських об’єднань і доброчинних заходів, спрямованих на виховання загальнолюдських цінностей школярів;
        робота з дітьми з нестандартною поведінкою;
        організація літнього відпочинку і дозвілля;
        діяльність щодо впровадження нових виховних технологій, інноваційних підходів до виховної роботи з дітьми.


ІІ.2.В 2012-2013 н.р. педагоги МО  продовжать працювали над другим  етапом вирішення    проблемних  питань

·         Створення ефективного виховного простору шляхом впровадження в навчально-виховний процес Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».
·         Формування життєвих цінностей особистості, підготовка молоді до активної, творчої, особистісно та соціально значущої життєдіяльності.

та першим етапом науково –методичної проблеми  : «Формування громадянської свідомості учнівської молоді» .

ІІ.3. Діагностування педагогів – організаторів  з метою виявлення конкретних потреб, запитів педагогів, визначення рівня професійної компетентності, ціннісних орієнтацій та мотивів професійної діяльності.

ІІ.4. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів-організатоів шляхом:
            -  ознайомлення з проектом моделі методичної роботи на 2012 – 2013 н.р.;
            -  формування психологічної, методичної готовності педагогів  до роботи над  проблемними питаннями  на IІ етапі їх опрацювання;
            -  подальшого втілення в навчально – виховний процес
Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», сучасних особистісно орієнтованих технологій ( інтерактивне навчання, метод проектів, інформаційно – комунікаційні технології, створення ситуації успіху,  тощо);
-  надання допомоги педагогам-організаторам  МО в організації роботи із самоосвіти по новій науково – методичній проблемі;
- сприяння розвиткові мотивів творчої діяльності, формування потреби в досягненнях;
- залучення  педагогів- організаторів  МО до участі в районному конкурсі педагогічної майстерності «Світ захоплень»;
- ознайомлення педагогів з найновішими досягненнями психолого-педагогічної науки, передовим педагогічним досвідом стосовно організації виховної роботи.
У цьому навчальному році педагогам –організаторам  району необхідно  впроваджувати  нові нестандартні форми виховної роботи  та інші інтерактивні методи, створювалися належні умови для творчого самовираження і саморозвитку учнів – національно свідомих громадян України, виховання компетентної особистості.

ІІІ. Тематика засідань МО педагогів- організаторів на 2012-2013 навчальний рік

Засідання 1. СЕРПЕНЬ
І частина
Виступи з питань:
1.       «Аналіз роботи районного  методичного об’єднання педагогів-організаторів за 2011/2012 навчальний рік та завдання щодо удосконалення роботи у 2012/2013 навчальному році».
2.      Педагогічний калейдоскоп:
Презентація досвідів роботи з проблем:
- «Проектні технології як засіб соціалізації учнів. Презентація учнівських проектів»
-       «Виховання громадянської активності учнів, шляхом залучення до роботи в учнівському самоврядуванні»
                                                                          
- «Патріотичне виховання – як один із напрямків роботи учнівського самоврядування»

ІІ частина
1.      Обговорення та схвалення плану роботи на 2012/2013 навчальний рік.
2. Шляхи професійного зростання педагогів – організаторів (атестація, обласні семінари, курси підвищення кваліфікації педагогів в 2012-2013 навчальному році).
3.      Вибори методичного активу та розподіл доручень між його членами. Вибори голови МО.
Засідання 2. ЛИСТОПАД
Тема: Роль педагога-організатора в демократизації шкільного середовища. Розвиток учнівського самоврядування.
Питання для обговорення:
1.      Демократизація як важливий принцип організації шкільного життя.
2.      Прогнозування розвитку учнівського колективу і вдосконалення різних форм самоврядування в педагогічному й учнівському колективах.
3.      Зміст методичної роботи в галузі учнівського самоврядування.
4.      Інноваційні технології, передовий педагогічний досвід з питань демократизації шкільного середовища.

Практичне заняття
          Представлення та захист педагогами – організаторами електронних презентацій з досвіду роботи  учнівських   об»єднань за інтересами .

Виховний захід


                             Місце проведення:
                                                             Підполозянська ЗОШ І-ІІ ст..


Засідання 3. КВІТЕНЬ
Тема: Основні напрями та зміст діяльності щодо забезпечення системи формування громадянськості в школярів.
Питання для обговорення:
-          Виховання громадянина України - головна мета національного виховання;
-           Суть поняття "громадянин", "громадянськість". Компоненти громадянськості як інтегрованої якості особистості.
-          Соціальні фактори формування громадянськості. Фактори формування учня як громадянина. Зміст процесу виховання громадянськості в школі.
-          Формування в учнів національного світогляду, громадянських поглядів і переконань на основі участі в дитячих об»єднаннях за інтересами  та упорядкування впливу соціального середовища;
-          Державна символіка як фактор формування громадянськості. Основні напрями діяльності педагога- організатора  щодо формування в школярів громадянської культури.

Практичне заняття
          Представлення та захист педагогами – організаторами електронних презентацій та портфоліо з досвіду роботи по впровадженню в освітній процес сучасних інноваційних технологій.  
Виховний захід.

Місце проведення:
В.Ворітська ЗОШ І-ІІІ ст..


Засідання 4.ГРУДЕНЬ

Семінар-практикум


« Розробка організаційно-функціональної структури виховного процесу школи»
Питання для обговорення:
-          Визначення пріоритетів з організації виховуючої діяльності педагогів і учнів;
-          Створення суб'єкт-суб'єктних відносин у колективах (учнівських, педагогічних).
-          Конкретизація мети, завдань на основі діагностики виховуючого процесу, врахування реальних умов і можливостей школи, учнівських і педагогічних колективів, батьківської громадськості;
-          Відбір змісту, оптимальних форм, методів, засобів національного виховання, інтеграція діяльності всіх соціальних інститутів виховання.
Круглий стіл : Науково-методичне забезпечення національної системи виховання. (Обговорення результатів, обмін думками, досвідом роботи)
ТРАВЕНЬ
Конкурс педагогічної майстерності
Конкурс педагогічної майстерності педагогів – організаторів  «Світ творчості»