понедельник, 29 октября 2012 г.

Науково — технічний напрямок


Науково-технічні гуртки у Центрі позашкільної роботи  спрямовані на формування у дітей і підлітків техніко-технологічних знань, розширення їх політехнічного світогляду, задоволення потреб юної особистості у вдосконаленні освіти з основ інформатики та  інформаційних технологій, математики та логіки,  експериментальної та винахідницької діяльності, реалізації здібностей шляхом пошуку та розвитку умінь, навичок  початкового технічного конструювання та моделювання  одягу, підготовка до активної науково-дослідної  та експериментальної роботи.
Керівники гуртків науково-технічного напрямку разом з вихованцями  спрямовують свою діяльність на освоєння нових наукових надбань, здійснюють розвиток здібностей  засобами інформаційних технологій, навчають  вмінню критично мислити й ефективно здобувати знання, використовуючи сучасні комп'ютерні технології, наукові досягнення.
Набуті уміння та навички вихованці науково-технічних демонструють на районних та обласних  конкурсах, про що свідчать численні нагороди.

У нас створені і працюють такі гуртки науково-технічної творчості:

Інформаційних технологій – Керівник  Ференц Людмила Василівна
Курс користувача ПК- Керівник  Ференц Людмила Василівна
Математична логіка - Керівник  Ференц Людмила Василівна
«Юний математик» -  Керівник Чокнадій Антоніна Олександрівна
Крою та шиття «Мода і стиль» - Керівник  Піньо Тетяна Федорівна
Початкового технічного моделювання  - Керівник Фалайло Оксана Федорівна
Моделювання іграшок-сувенірів - Керівник Буцко Наталія Михайлівна
"Юний хімік" - Керівник Брунцвик Віталія Василівна 

Дитяче свято "Барви золотої осені"

         26 жовтня у Центрі позашкільної роботита дитячої творчості проведено дитяче свято "Барви золотої осені".
         До цього свята готувалися всі  - як вихованці гуртків так і їх керівники.  Гуртківці оформляли осінні композиції, проявляючи неабияку фантазію. 
       Вихованці гуртків, педагоги і наставники ,   гості   із задоволенням подивились театралізовану виставу за участю  вихованців театрального  гуртка, вихованців гуртка естрадної пісні , «Художньої вишивки» та фітодизайну.  Тут були ведучі – Руслана Клепар  і Олег Добош,  щедра Осінь – Діана Брунцвик, Урожай – Іван  Фурдь, продавці на ярмарку – Бурдюх Марина,  Бобаль Валерія, Лукачко Тетяна, Клепар Юлія, В»ячало Уляна, Кабацій Андріана, Дем»ян Наталія, Шипович  Дмитро.   Було багато гумору, веселощів  та закликів купувати все те,  що подарувала  нам багата і щедра осінь.
            Особливе захоплення у присутніх викликав  вікторина  «Наш другий хліб – картопля» та можливість скуштувати духмяні коровай, який   з вдячністю прийняла Осінь.  Також було проведено конкурс на кращу осінню композицію та найкраще оформлену виставку.
           Вихованці гуртка комп»ютерних технологій  підготували  презентацію   про  чудову пору року – осінь, про те, як гуртківці готувалися до свята .
         Подякувала за змістовне свято та чудову виставку директор Центру Тетяна Тидір, вона ж вручила всім переможцям грамоти.
         Насамкінець глядачів святкового дійства пригостили духмяним караваєм, а для вихованців відбулася тематична дискотека.
          Готували свято педагог – організатор  Центру Людмила Чорней та керівники гуртків. 

среда, 24 октября 2012 г.

ПРОГРАМА гуртка „Юні туристи-краєзнавці”


ПРОГРАМА
гуртка „Юні туристи-краєзнавці”

Початковий рівень

Пояснювальна записка
            Юні туристи-краєзнавці – перша сходинка до пізнання учнями рідного краю, реалізації інтересів у вивченні природного різноманіття та історико-культурного надбання України та світу, формування туристсько-спортивних та краєзнавчих знань, умінь і навичок засобами позашкільної освіти.
Програма розрахована на роботу з учнями віком, як правило, від 9 до 12 років.
Програма передбачає навчання дітей в групах початкового рівня протягом одного року навчання.
На опрацювання навчального матеріалу відводиться 216 годин на рік.
Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі засвоєння базових знань з туризму і краєзнавства.
Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:      
1. Пізнавальна компетентність: уміння спостерігати за навколишнім середовищем, знайомитися з пам’ятками історії і культури, формувати особистісне сприйняття дослідженого матеріалу.
 2. Практична компетентність: уміння орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрути за легендою, встановлювати намет, розпалювати вогнище в різних погодних умовах, готувати страви в похідних умовах на вогнищі, долати елементарні емітовані та природні перешкоди, дотримуватися основних правил техніки безпеки в туристських подорожах та під час змагань.
3. Творча компетентність: набуття досвіду по складанню опису маршруту 1-2-денного походу, участь в екскурсіях, експедиціях, акціях, пошуковій та дослідницькій роботі.
4. Соціальна компетентність: здатність до співробітництва, соціальна активність, культура спілкування, свідоме ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, збереження та примноження культури, звичаїв, традицій українського народу, повага до людей праці, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбність, ініціативність, відповідальність та інше), доброзичливість, вміння працювати в колективі.
Програма гуртка спрямована на формування системного мислення, поглиблення знань, умінь і навичок з окремих навчальних дисциплін та туристсько-краєзнавчої роботи.
В основу програми „Юні туристи-краєзнавці” покладено базові блоки:
-      спортивно-туристська підготовка;
-      краєзнавство;
-      фізична-культура та безпека життєдіяльності.
 У змісті програми враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в галузях „Суспільствознавство”, „Здоров'я і фізична культура”, „Природознавство”. Програма містить відомості, що поглиблюють і доповнюють зміст навчальних дисциплін, таких як  історія, географія, краєзнавство, що вивчаються в загальноосвітніх навчальних закладах.
Важлива роль відводиться формуванню у гуртківців мовної культури, засвоєнню туристичної термінології, практичних навичок роботи з компасом, картографічними матеріалами, користування туристським спорядженням та обладнанням, виконання топографічних робіт, свідомого ставлення до власного здоров’я .
Заняття гуртка організовуються як теоретичні, так і практичні. Тривалість занять визначається з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження і складає в академічних годинах (45 хвилин). Орієнтовне співвідношення теоретичних і практичних годин 1:6. Екскурсії та практичні заняття є обов’язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту тем до реального життя. Періодичність екскурсій і практичних занять на місцевості – один раз на місяць. Необхідною умовою організації екскурсій і практичних занять на місцевості є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки.
При плануванні теоретичних та практичних занять, екскурсій, подорожей та змагань враховуються сезонні зміни погоди. Під час канікул плануються масові заходи: екскурсії, походи, змагання тощо.
Для закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у кінці навчального року проводиться літня туристсько-краєзнавча подорож (поза сіткою навчальних годин).
Програма передбачає варіативність як дидактичних принципів, так і елементів інноваційних методів навчання, спрямованих на формування творчої особистості.
На заняттях гуртка застосовуються різноманітні методи навчання в залежності від віку гуртківців. Серед них: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та ін.), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь та навичок), дискусійні, проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові) методи навчання. При проведенні практичних занять перевага надається спортивним та рухливим іграм з елементами туризму, краєзнавчим дослідженням за природою, історико-культурними об’єктами та інше.
Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, картографічний та роздатковий матеріали, технічні засоби навчання.
Поряд з груповими, колективними формами роботи проводяться індивідуальні заняття з гуртківцями відповідно до чинного Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах. Така форма роботи доцільна при підготовці змагань, конкурсів, виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку та психофізичних особливостей стану здоров’я дітей.           
Перевірка компетентностей вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі змагань, вікторин, конкурсів та відвідуванні екскурсійних об’єктів.
Керівник гуртка, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси учнів (вихованців, слухачів), стан матеріально-технічної бази навчального закладу, в якому працюють гуртки, в установленому порядку може вносити зміни  до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми.
Розподіл годин за розділами – орієнтовний. Теми подані у порядку зростання складності матеріалу.
У перші тижні занять необхідно провести батьківські збори, де розповісти про план роботи гуртка, розклад занять та особисте спорядження юного туриста для практичних занять та подорожей.
У процесі роботи гуртка, з метою ефективного засвоєння систематизованих знань, формування умінь та навичок використовуються засоби навчання відповідно до чинного Типового переліку навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


Тематичний планНазва розділу, теми
Кількість годин
Усього
В тому числі
Теоретичних
Практичних:
У
примі-щенні
на
місцев-ості
1
2
3
4
5
6
1
Розділ I.
Вступна частина

8

8

-

-
1.1
Вступне заняття
2
2
-
-
1.2
Поняття про туризм і краєзнавство
2
2
-
-
1.3
Техніка безпеки при проведенні навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей
2
2
-
-
1.4
Правила проведення туристсь-ких подорожей з учнівською та студентською молоддю України
2
2
-
-
1
2
3
4
5
6
2
Розділ ІI.
Спортивно-туристська підготовка
56
16
14
26
2.1
Особливості видів спортивного туризму
10
4
2
4
2.2
Спортивне орієнтування.
Топографічна підготовка
20
6
-
14
2.3
Туристське спорядження
10
2
8
-
2.4
Туристський побут. Організація харчування в туристській подорожі
14
2
4
8
2.5
Правила проведення змагань з видів спортивного туризму
2
2
-
-
3
Розділ ІІI.
Краєзнавство
94
24
16
54
3.1
Мій край
16
4
4
8
3.2
Краєзнавчі дослідження. Обладнання для краєзнавчих досліджень
20
6
-
14
3.3
 Організація та проведення туристських подорожей
38
10
10
    18
3.4
Пам’ятки історії та культури. Вивчення та охорона пам’яток
12
2
2
8
3.5
Природоохоронна діяльність
8
2
-
6
4
Розділ ІV.
Фізична культура та безпека життєдіяльності
56
4
16
36
4.1
Фізична підготовка. Спортивні ігри
24
2
14
8
4.2
Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога
6
2
2
2
4.3
Участь у масових заходах (проведення навчальних подорожей, змагань, експедицій, походів)
26
-
-
26
5
Розділ V.
Підсумкове заняття
2
-
2
-
5.1
Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож
Поза сіткою годин
-
-
-

РАЗОМ:
216
52
48
118

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

                                                              РозділI
Вступна частина (8 год)

1.1. Вступне заняття (2 год)
Державні символи України. Місце і роль дитячо-юнацького туризму і краєзнавства в системі позашкільної освіти. Обговорення плану роботи гуртка на рік.
1.2. Поняття про туризм і краєзнавство (2 год)
Україна – центр Європи, вигідність її географічного розташування. Різноманітність і багатство природи. Історико-культурна спадщина, обряди і традиції українців. Привабливість нашої країни для туристів, усіх, хто бажає вивчати та пізнати свій край.
Туристсько-краєзнавчі подорожі, їх навчальне та пізнавальне значення, сприяння фізичному  розвитку дітей, формуванню їх здоров’я.

1.3. Техніка безпеки при проведенні
навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей (2 год)
Техніка безпеки під час проведення занять у приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації екскурсій. Правила дорожнього руху. Норми поведінки у міському та міжміському транспорті.
Протипожежна безпека в місцях проведення туристсько-краєзнавчих заходів.

1.4. Правила проведення туристських подорожей
з учнівською та студентською молоддю України (2 год)
Права та обов’язки учасників туристсько-краєзнавчих подорожей. Основні напрями робіт з підготовки подорожі. Забезпечення безпечних умов проведення подорожей. Ознайомлення з Правилами проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006 р. № 237).

Розділ ІI.
СпортивнО-ТУРИСТСЬКА  підготовка (56 год)

2.1. Особливості видів спортивного туризму (10 год)
Чим цікавий і корисний спортивний туризм. Види спортивного туризму: пішохідний, гірський, водний, лижний, велосипедний та інші.
Особливості видів спортивного туризму. Традиції українського туризму.
Практичні заняття.
Екскурсія до місця змагань із спортивного туризму. Зустріч з видатними туристами України, майстрами спорту з туризму.2.2. Спортивне орієнтування. Топографічна підготовка (20 год)

Поняття про геодезію та картографію. Умовні топографічні знаки. Зображення горизонталей та рельєфу на картах. Вимірювання відстаней на карті та на місцевості. Загальні відомості про орієнтування на місцевості. Компас і його будова. Поняття про азимут. Спортивне орієнтування як вид спорту. Масштаб карт. Вправи з читання карт спортивного орієнтування.
Орієнтування за допомогою компасу, карти, за місцевими предметами та ознаками природи. Визначення на карті точки свого місцезнаходження.
Практичні заняття.
Виготовлення карток топографічних знаків. Топографічні завдання, ігри, диктанти. Розробка схеми маршруту. Робота з компасом, курвиметром, транспортиром, візирною лінійкою.
Перевірка компасу, визначення азимутів на місцевості. Рух за вказаним азимутом. Визначення сторін горизонту за місцевими предметами.
Користування картами та схемами на місцевості.
Змагання з орієнтування.

2.3. Туристське спорядження (10 год)
Групове та особисте спорядження для туристської подорожі в залежності від району подорожі, способу пересування, пори року та погоди.
Види рюкзаків, наметів, спальних мішків та ін. Основні вимоги до спорядження. Догляд за спорядженням та його ремонт. Комплектація ремонтного набору.
Практичні заняття.
Складання списків групового та індивідуального спорядження. Ознайомлення з наявним спорядженням. Встановлення наметів, використання обладнання для приготування їжі. Підготовка та ремонт наявного спорядження. Виготовлення приладдя для сушіння одягу та взуття. Пакування спорядження та укладка рюкзака.

2.4. Туристський побут. Організація харчування
в туристській подорожі (14 год)
Загальні вимоги до місць привалів та ночівель. Вибір місця для біваку (з урахуванням правил охорони природи). Зняття біваку. Прибирання місця привалу. Протипожежні заходи. Різні типи багаття та їх призначення. Облаштування місця для багаття. Розпалювання багаття. Сушіння та ремонт одягу, взуття. Протипожежна безпека. Режим дня в подорожі. Дозвілля в подорожі.
Набір продуктів. Режим харчування та калорійність їжі в подорожі. Меню, зберігання продуктів. Санітарні вимоги. Поповнення харчових запасів ловлею риби, збиранням грибів та ягід. Приготування їжі в різних погодних умовах.
Практичні заняття.
Туристський похід. Складання списку необхідних продуктів та меню для одно-, дводенної та  багатоденної подорожей.
Практичні навики користування сокирою, пилкою, лопатою, ремонтним набором, встановлення та зняття наметів, розпалювання багаття, приготування їжі. Ігри та розваги в подорожі.

2.5. Правила проведення
змагань з видів спортивного туризму (2 год)
Загальні поняття про Правила туристських змагань. Положення та умови проведення  змагань як основні документи про змагання. Суддівство змагань. Таблиця штрафів. Командна картка.

Розділ ІІI.
Краєзнавство (94 год)

3.1. Мій край (16 год)
Географічне положення, територія, населення, природні особливості (ґрунти, рослинний та тваринний світ, корисні копалини) рідного краю. Рельєф. Клімат. Водойми. Поняття про адміністративний поділ. Транспортні магістралі.
Свідчення про минуле краю, історичні події. Найбільш цікаві місця для проведення подорожей та екскурсій. Заказники та заповідники. Маршрути подорожей.
Основні галузі промисловості та сільського господарства.
Практичні заняття.
Прогулянки найближчими околицями свого населеного пункту. Екскурсії до краєзнавчих, меморіальних, народних музеїв та музеїв навчальних закладів. Екскурсії до історичних пам’яток та цікавих природних об’єктів. Екскурсії на підприємства.
Одноденні подорожі.

3.2. Краєзнавчі дослідження.
Обладнання для краєзнавчих досліджень (20 год)
Зміст та напрями краєзнавчих досліджень. Види архівних та музейних матеріалів з історії та культури рідного краю. Поняття про методики збирання та обробки матеріалів. Спостереження та дослідження на місцевості. Спостереження за сезонними явищами в природі. План екскурсії. Спостереження та записи під час екскурсій. Записи спогадів очевидців подій. Анкети, опитувальники.
Правила збереження та використання історичних документів. Збір краєзнавчих матеріалів.
Особистий та груповий щоденник, фотографування та замальовки в подорожах.
Прилади та обладнання, необхідні для краєзнавчої та дослідницької роботи.
Практичні заняття.
Вивчення приладів та обладнання для дослідницької роботи. Виконання завдань загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу, громадських та наукових організацій, самостійне ведення краєзнавчих спостережень. Ведення щоденників, запис спогадів. Підготовка доповідей на основі літератури та власних спостережень.
Проведення екскурсій та подорожей. Участь у місцевих акціях, експедиціях, масових заходах.


3.3. Організація та проведення туристських подорожей (38 год)
Визначення мети й завдання туристської подорожі. Поняття про план підготовки до подорожі та розподіл обов’язків у групі. Ознайомлення з районом подорожі. Краєзнавча література та картографічний матеріал району подорожі. Нормативи на значок «Юний турист України», юнацьких спортивних розрядів з туризму. Поняття про кошторис подорожі. Підготовка спорядження до  подорожі. Топографічні матеріали. Вивчення Положень про змагання, зльоти та умов їх проведення. Комплектування складу групи. Розподіл обов’язків. Вибір та розробка маршрутів одно-, дводенної подорожі та багатоденної подорожей. Радіальні маршрути. Запасні варіанти основного маршруту. Складання графіку руху з урахуванням фізичної підготовки учасників, стану доріг, рельєфу та погодних умов. Підготовка спорядження та продуктів харчування.
Обробка зібраних матеріалів. Фото- та відео матеріали. Поняття про звіт про туристську подорож. Творчі роботи учнів за матеріалами подорожі .
Практичні заняття.
Розробка планів підготовки подорожі. Підготовка повідомлень про район подорожі,  цікаві природні та історико-культурні об’єкти на маршруті. Розробка проекту маршруту. Складання варіантів кошторисів. Ознайомлення з документами для проведення подорожі. Складання примірних обов’язків туристів в одноденних подорожах. Складання схеми маршруту. Проведення одноденної туристської подорожі. Складання повного звіту з графіками, діаграмами, фотографіями для навчального закладу.

3.4. Пам’ятки історії та культури. Вивчення та охорона пам’яток (12 год)
Закон України „Про охорону пам’яток історії та культури”. Державні та громадські організації України, що займаються охороною пам’яток історії та культури. Архітектурні, містобудівні та природні об’єкти  рідного краю. Пам’ятники видатним людям.
Практичні заняття.
Екскурсії до визначних місць, цікавих об’єктів та пам’ятників свого краю. Екскурсії до музеїв.

3.5. Природоохоронна діяльність (8 год)
Термінологія природоохоронної діяльності. Основні напрями природоохоронної роботи. Закон України „Про охорону природи”. Завдання заповідників, заказників, національних парків. Заповідники і заказники рідного краю. Лісництво краю. Садово-паркове мистецтво.
Спостереження за погодою в туристській подорожі. Поняттяя про клімат та його вплив на погодні умови. Види прогнозів погоди. Температура повітря. Атмосферний тиск. Ознаки погоди за народними спостереженнями.
Щоденник спостережень за погодою.
Практичні заняття.
Навчальна екскурсія до заповідника, лісництва або ботанічного саду.
Участь в місцевих природоохоронних заходах.
Вимірювання температури повітря та атмосферного тиску. Ведення щоденника спостережень за погодою. Збирання народних прикмет змін у погоді.

Розділ ІV.
Фізична культура та безпека життєдіяльності (56 год)

4.1. Фізична підготовка. Спортивні ігри (24 год)
Гігієнічні вимоги до занять фізичними вправами. Особиста гігієна туриста. Основні елементи режиму дня. Ранкова гімнастика – важлива складова фізичної підготовки туриста. Водні процедури.
Загальнорозвиваючі фізичні вправи – основа занять фізичною культурою та спортом. Ходьба та біг. Види ходьби. Похідний крок. Стрій туристської групи. Вправи для м’язів рук та плечового поясу. Вправи для ніг, шиї, тулуба. Вправи з предметами.
Поняття «Витривалість організму». Заняття легкою атлетикою як засіб зміцнення організму людини. Стрибки. Вправи з метання.
Гімнастичні вправи з предметами і без предметів. Гімнастичні прилади. Міри безпеки при виконанні вправ на гімнастичних приладах.
Міри безпеки занять на воді. Загартування організму людини водою. Плавання в басейні.
Спортивні ігри та естафети. Правила спортивних ігор та безпека їх проведення. Туристські та спортивні естафети.
Тренувальний туристський похід. Відпрацювання прийомів подолання штучних та природних перешкод. Туристський стрій.
Практичні заняття.
Розучування окремих  комплексів ранкової гімнастики: вправи підготовчої, основної та завершальної частин.
Розучування різних видів ходьби та бігу, координації рухів тіла при зміні швидкості та напрямку кроку і бігу. Розучування вправ для різних груп м’язів.
Біг на короткі та середні дистанції. Відпрацювання техніки подолання природних перешкод при бігу пересіченою місцевістю. Стрибки у довжину з розбігу та з місця.
Відпрацювання гімнастичних рухів з предметами і без них. Відпрацювання страховки партнера.
Розучування різних видів плавання.
Одноденний туристський похід.


4.2. Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична  допомога (6 год)
Загальні гігієнічні вимоги: умивання, купання, загартування. Підтримання чистоти тіла. Заходи для попередження потертостей при ходьбі. Вимоги до одягу та взуття, особистого туристського спорядження. Профілактика захворювань та травмування в поході. Прийоми самоконтролю. Водносольовий баланс. Питний режим. Знезараження води.
Допомога при тепловому ударі. Опіки. Допомога потерпілому на воді. Запобігання травматизму. Допомога при шлункових та простудних захворюваннях. Склад похідної аптечки. Перша долікарська допомога в зимових походах.
Практичні заняття.
Відпрацювання прийомів самоконтролю фізичного стану. Надання першої долікарської допомоги і транспортування потерпілого. Виготовлення нош з підручних матеріалів. Комплектування похідної аптечки.

4.3. Участь у масових заходах (змаганнях, експедиціях, походах)
(26 год)
Підготовка до масових заходів. Вивчення Положень про змагання, зльоти, експедиції та умови їх проведення. Участь у заходах всіх рівнів.

Розділ V.
Підсумкове заняття (2 год)
Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка за підсумками навчання. Завдання на літо.

5.1. Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож
Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчої подорожі як форми комплексного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році (проводиться поза сіткою навчальних годин та, як правило, під час літніх канікул).


Прогнозований результат
Учні повинні знати:
• основні правила безпеки учасників туристських походів та змагань, при подоланні окремих перешкод, організації біваку;
• правила екологічної безпеки, збереження природи при проведенні туристських подорожей та змагань;
• види спортивного туризму та їх особливості;
 • основні правила орієнтування на місцевості, порядок роботи з картою і компасом при орієнтуванні на місцевості;
• види вогнищ та їх призначення;
• туристське спорядження для подорожі по рідному краю;
• основні вимоги до гігієни туриста в подорожі;
• правила організації навчального місця;
• основні історичні та природні пам’ятки рідного краю.
Учні повинні вміти:
• орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити нескладні маршрути за легендою;
• розробляти маршрути 1-3 -денних туристських походів по рідному краю;
• рухатися по слабо пересіченій місцевості, долати трав’яні та піщані схили середньої крутизни (з самостраховкою альпенштоком та/або взаємодопомогою), заболочені ділянки по купинах чи жердинах, яри по колоді чи мотузці з перилами;
• в’язати основні туристські вузли – прямий, академічний, вісімку, провідник, схоплюючий, удавку тощо;
• встановлювати намет, розпалювати вогнище в різних погодних умовах;
• готувати найпростіші страви в похідних умовах на вогнищі;
• складати опис маршруту 1-3-денного походу;
• дотримуватися правил санітарії, гігієни і техніки безпеки;
• бережно ставитися до інструментів, обладнання та спорядження;
• оцінювати власні досягнення та досягнення інших гуртківців;
• співпрацювати та розподіляти обов’язки під час колективної роботи.
Учні повинні взяти участь у змаганнях із спортивного туризму на дистанціях 1 класу та/або туристсько-краєзнавчій подорожі 1 - 3 ступеню складності; виконати нормативи не нижче 2-го юнацького розряду зі спортивного туризму.

БІБЛІОГРАФІЯ:
1. Бамебанов І.В. Узлы. - М.: Просвещение, 1998.
2. Бардін К.В. Азбука туризма. - М.: Просвещение, 1981. -205 с
3. Безпека життєдіяльності туристів, екскурсантів, відпочивальників та працівників туризму (аспекти). - Дніпропетровськ : Промінь, 2002.-115 с.
4. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. — К: Палітра, 1998. - 130 с.
5. Вечерський В.В. Загальні відомості про історико-культурні ресурси в туристичних регіонах України //Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 2. - К: ЧП Кармаліта. - 1999. - С. 99-122.
6. Вихристенко Б.І. Сучасний стан і завдання розвитку туристичної галузі України // Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 1. - К: „КМ-Трейдинг". - 1998. - Частина перша. - С11-18.
7. Ганопольський В.І. Уроки туризму .-К .: Шкільний світ.-2004.
8. Державний реєстр нерухомих пам'яток України національного значення. - К., 2001.
9. Закон України "Про позашкільну освіту" (із змінами, внесеними згідно із Законами). Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000 № 46 ст. 393.
            10. Закон України "Про туризм" від 15.09.1995. // Урядовий кур'єр. -1995.-№171-172.-С. 5-6.
11. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" від 29.11.2003 р. //www.rаdа. goy. Uа.
12. Колотуха О.В. Дитячо-юнацький туризм в Україні. – Кіровоград РВЦ Кіровоградського держ. пед. ун-ту, 2001. - 42 с.
13. Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота. - К: Вища школа, 1995. - 224 с.
14. Любіцева О.О. Географія туризму в Україні // Географія та основи економіки в школі. - 1997. - № 2. - С.3-6
15. Наровлянський О.Д., Наровлянська М.Д., Пустовойт В.О. Шкільний туризм . –К .: Шкільний світ - 2009.
16. Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих обєднань учнівської молоді (За заг. ред. Штангея Ю.В., - К., ІЗМН, 1996. - 368 с.)
17. Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії
навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, затверджене наказом МОН від 16.05. 2005 № 295  /Інформаційний збірник МОН 2005/.
18. Правила проведення туристських подорожей з учнівською і
студентською молоддю України Наказ Міністерства освіти і науки
України від 24.03.2006. - 237 / Інформаційний збірник МОН 2007, № 01, стор. 3 – 24.
19. Програма для туристсько-краєзнавчих гуртків позашкільних закладів (кол. укладачів; за ред. Омельченка Д.Г., – К., ІЗМН, 1996. - 124 с.)
20. Пустовойт В.О., Дехтяр В.Д. Організація та проведення навчально – туристської практики. Навчальний посібник . – К .: КУТЕП- 2008.
21. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навчальний посібник. -
Одеса: Астропринт, 200І. - 560 с.
22. Тронько П.Т. Краєзнавство та туризм: проблеми взаємодії та
співробітництва // Туристично-краєзнавчі дослідження. - К.: „КМ-
Трейдинг". - 1998. -Вип. 1. -С. 5-Ю.

Від авторського колективу - Омельченко Д.Г., (044) 531-90-68