четверг, 29 сентября 2011 г.

Нормативно-правова база діяльності районної асоціації лідерів учнівського врядування «Європа+»


Нормативно-правова база діяльності районної асоціації лідерів учнівського врядування «Європа+»
·         Конвенція ООН про права дитини
·         Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті
·         Закон України  «Про освіту»
·          Закон України  «Про загальну середню освіту»
·         Закон України  «Про позашкільну освіту»
·         Закон України «Про охорону дитинства»
·         Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності
·         Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти.
·         Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів.
·         Угода про співпрацю дітей-лідерів у Всеукраїнській учнівській лізі та Всеукраїнській раді старшокласників
·         Статут  Воловецького районного Центру позашкільної роботи і дитячої творчості.
·         Угода про співпрацю районної асоціації лідерів учнівського врядування  та районної асоціації батьківської громадськості та відділу освіти районної держадміністрації

вторник, 27 сентября 2011 г.

Прграма гуртка "ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА ДИЗАЙНУ"

ЛАГУТІНА ОЛЬГА ДМИТРІВНАОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА ДИЗАЙНУ


Програма і методичні вказівки до роботи


ЗМІСТ

Пояснювальна записка………………………………………………………79                                                              

1. Тематичний план.................................................................. ………80
2. Основний зміст програми.................................................... ………83

Література……………………………………………………………………...87


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Однією з основних завдань сучасної освіти є використання засобів інформаційних технологій в навчально-пізнавальній діяльності учнів.
На цей час у галузі інформатики найбільш активно розвиваються комп’ютерні графічно-інформаційні технології. Вони розширюють свою методологічну основу, інструментальну базу й сферу застосування, охоплюючи все ширше коло найрізноманітніших галузей діяльності людини. При цьому основним функціональним реалізатором таких технологій є комп’ютерна графіка — їх видовищна та багатофункціональна складова, що найлегше сприймається, найшвидше обробляється (в інформаційному плані) й засвоюється людиною, і головне — повною мірою відповідає природнім психологічним особливостям сприйняття людиною навколишнього середовища.
Під комп’ютерною графікою розуміють сукупність засобів, методів і технологій взаємодії оператора з комп’ютером на рівні зорових образів чи графічних зображень під час розв’язування різноманітних задач.
Оскільки будь-яке зображення на екрані дисплея – це результат комп’ютерної обробки тієї або іншої геометричної моделі об’єкта, то, основною задачею викладання основ комп’ютерної графіки є навчання геометричного (графічного) моделювання об’єктів і формування у гуртківців певних знань, умінь і навичок маніпуляції комп’ютерними зображеннями цих об’єктів.
Метою профільного курсу «Основи комп’ютерної графіки» є формування у гуртківців знань та умінь, необхідних для ефективної обробки інформації, поданої в графічній формі, а також для використання комп’ютерних зображень у навчальній і професійній діяльності.
До теоретичних знань, яких мають набути гуртківці, належать:
·         призначення, можливості, засоби, технології і сфери застосування комп’ютерної графіки;
·         принципи побудови растрових і векторних графічних зображень;
·         основні параметри комп’ютерних зображень;
·         принципи організації та типи колірних моделей;
·         поняття щодо форматів графічних файлів, їхні основні характеристики та перетворення;
·         методи обробки зображень у растрових, векторних та тривимірних графічних редакторах;
До вмінь і навичок, які мають бути сформовані в гуртківцях в результаті опанування змісту курсу, належать:
·         сканування графічних зображень з твердих носіїв та їх векторизація (трасування);
·         конструювати, створювати та реалізовувати графічні алгоритми інструментальними засобами графічних редакторів;
·         створення растрових, векторних та тривимірних зображень з графічних примітивів;
·         редагування растрових зображень;
·         обробка цифрових фотографій;
·         форматування векторних рисунків, налаштовування їх параметрів та растеризація;
·         використання середовищ графічних редакторів PhotoShop, CorelDraw та 3D Studio MAX;
·         перетворення форматів графічних файлів і обмін зображеннями між застосуваннями;
·         створення простих анімаційних зображень.
Програма розрахована на учнів 9-11 класів, які вміють працювати з додатками у середовищі Windows. Заняття проводяться один раз на тиждень по 2 години.ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

назва теми
практична робота
кількість годин
1
2
3
4
1.
Введення. Поняття щодо комп’ютерної графіки. Історія комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки та їх особливості.

2
Adobe Photoshop (36 годин)
1.
Основні поняття щодо растрової графіки, пікселя, дозволу та способів отримання зображень в Photoshop. Дозвіл піксельних зображень. Кольорові моделі.

2
2.
Інтерфейс програми. Робочий стіл. Режими відображення зображень на екрані. Панель інструментів та панель властивостей. Робота з палітрами.

2
3.
Інструменти виділення. Створення геометричного виділення та виділення областей прямими і довільними лініями. Додавання та відіймання областей виділення.
П.р. №1 «Обкладинка для книги»
2
4.
Вирізання та копіювання. Кадрування, масштабування, обертання та дзеркальне відображення зображень.
П.р. №2 «Казковий зоопарк»
2
5.
Створення та редагування зображень. Додавання деталей. Створення градієнту. Параметри пензлів. Створення власного пензлю.
П.р. №3 «Мальоване яблуко»
П.р. №4 «Рамка для фотокартки»
4
6.
Основи роботи з шарами та масками.
П.р. №5 «Ефект розрізаної світлини»
П.р. №6 «Стильна чорно-біла фотокартка»
4
7.
Композиційне редагування зображень. Об’єднання шарів. Додавання полотна. Створення напису. Створення текстового шару Видалення зображення з фону.
П.р. №7 «Крок із фото»
П.р. №8 «Вітальна листівка»
П.р. №9 «Янголятко»
П.р. №10 «Віньєтка класу»
4
8.
Спецефекти при обробці зображень. Знебарвлення зображення. Корекція темних та світлих зображень. Застосування фільтрів.
П.р. №11 «Квітка через папір»
П.р. №12 «Аква-шарж»
П.р. №13 «Картина з фотокартки»
4
9.
Тонова корекція зображень. Основні поняття щодо тонової корекції. Використання команди Brightness/Contrast. Оцінка тону. Автоматична тонова корекція. Корекція яскравості.
П.р. №14 «Мечеть»
2
10.
Кольорова  корекція. Основи кольорової корекції. Команди корекції кольору. Ретуш фотокартки.
П.р. №15 «Реставрація старої світлини з сімейного архіву»
4
11.
Основи анімації.
П.р. №16 «Йде сніг»
2
12.
Формати графічних файлів.

2
13.
Підсумкове заняття.
К.р. «Колаж»
2
Corel DRAW (42 години)
1.
Введення. Основні поняття щодо векторної графіки. Знайомство з програмою. Інтерфейс програми.

2
2.
Створення графічних примітивів та їх похідних Автофігури. Панель властивостей.
П.р. №1 «Побудова графічного зображення за допомогою примітивів»
2
3.
Виділення та редагування об’єктів. Маніпулювання об’єктами. Інструмент Pick
П.р. №2 «Киця»
2
4.
Лінії та інструменти для їх створення: прямі та ламані, криві Бєз’є, використання заготовок, нанесення розмірів, поєднуючі лінії та об’єктна прив’язка.
П.р. №3 «Створення зображення риби»
4
5.
Кольорові моделі. Палітри. Заливки. Типи заливок. Контури. Властивості контуру
П.р. №4 «Дракоша»
П.р. №5 «Ялинкова куля»
4
6.
Перетворення об’єктів. Об’єднання об’єктів. Створення та використання з’єднаних об’єктів. Робота з групою об’єктів. Дублювання. Клонування. Перетворення в криві.
П.р. №6 «Створення міського пейзажу»
6
7.
Простий та фігурний текст. Редагування та форматування тексту. Перевірка орфографії. Перетворення тексту. Розміщення тексту на траєкторії.
П.р. №7 «Особиста візитка»
П.р. №8 «Візитка навчального закладу»
4
8.
Інтерактивні інструменти. Огинаючи. Деформації. Приєднуючі вікна.
П.р. №9 «Мушля»
П.р. №10 «Букет айстр»
4
9.
Перетікання. Ореоли. Фігурна обрізка.
П.р. №11 «Пальма»
П.р. №12 «Гральні карти»
4
10.
Лінзи та прозорість.
П.р. №13 «Чорно-біле на кольоровому»
П.р. №14 «Текстурована куля»
2
11.
Тривимірні ефекти. Перспектива. Екструзія. Тінь. Керування параметрами.
П.р. №15 «Книга»
П.р. №16 «Геометрія»
П.р. №17 «Олівець»
6
12.
Підсумкове заняття.
К.р. «Фасад магазину»
2
3D MAX (68 годин)
1.
Введення. Основні поняття щодо тривимірної графіки. Знайомство з програмою. Інтерфейс програми.

2
2.
Проекційні координати
3D MAX. Настройка інтерфейсу програми.

2
3.
Стандартні форми (заготовки). Поняття щодо віртуальної скульптури та сцени.
П.р. №1 «Реквізити еквілібриста»
2
4.
Вирівнювання Align, обертання, змінення масштабу. Виділення та дублювання скульптур.

4
5.
Матеріали. Редактор матеріалів. Призначення матеріалів. Створення різних типів матеріалів.
П.р. №2 «Домашня утварь» частина 1
4
6.
Поняття щодо модифікатору, як інструменту для створення віртуальної скульптури. Види та призначення модифікаторів. Модифікатори: Bend, Bevel, Lattice.
П.р. №3 «Домашня утварь» частина 2
6
7.
Модифікатори: Melt, Skew, Slice, Squeeze, Stretch.
П.р. №4 «Робочий кабінет»
10
8.
Модифікатори: Taper, Twist, Ripple, Wave.
П.р. №5 «Космічний корабель»
8
9.
Довільна деформація FFD. Отримання отворів за допомогою булевих операцій.
П.р. №6 «Настільна лампа»
П.р. №7 «Складний об’єкт»
6
10.
Отримання тривимірного об’єкту із двомірної форми. Модифікатори: Extrude, Lathe, Loft.
П.р. №7 «Об’ємний напис»
П.р. №8 «Натюрморт»
П.р. №9 «Забавні фігури»
6
11.
Розподілені об’єкти. Розподілені об’єкти в реальному житті. Створення розподілених об’єктів.

4
12.
Побудова об’єктів у просторі. Лінійні, двомірні та колові масиви.
П.р. №10 «Гребінці. Щітки. Ланцюги»
6
13.
Моделювання освітлення. Установка камер.

2
14.
Візуалізація сцени. Карти текстур.

2
15.
Створення анімації.
П.р. №11 «Летюча тарілка»
2
16.
Підсумкове заняття.
К.р. «Чайник-півук»
2ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступ. Поняття щодо комп’ютерної графіки. Історія комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки та їх особливості.
Властивості притаманні даному виду графіки.
2 години
Adobe Photoshop
 1. Основні поняття щодо растрової графіки, пікселя, дозволу та способів отримання зображень в Photoshop. Дозвіл піксельних зображень. Кольорові моделі.
Призначення й функції графічного редактора Adobe Photoshop. Поняття щодо дозволу, якості зображення та розмір файлу, та вплив цих понять один до одного. Загальні поняття щодо кольорових моделей: RGB, CMYK, HSB.
2 години
2. Інтерфейс програми. Робочий стіл. Режими відображення зображень на екрані. Панель інструментів та панель властивостей. Робота з палітрами.
Основні панелі програми. Режими перегляду зображення. Панель інструментів. Групи інструментів. Панель властивостей інструментів. Палітра. Вкладки. Індивідуальна настройка палітри.
2 години
3. Інструменти виділення. Створення геометричного виділення та виділення областей прямими і довільними лініями. Додавання та відіймання областей виділення.
Інструменти виділення: Rectangular Marquee, Elliptical Marquee, Polygonal Lasso, Magnetic Lasso та Magic Wand. Особливості застосування. Використання панелі настройки при створені геометричних виділень.
2 години
4. Вирізання та копіювання. Кадрування, змінення масштабу, обертання та дзеркальне відображення зображень.
Використання основних команд або сполучення гарячих клавіш при копіюванні, вирізанні та вставки зображень. Інструменти Crop, Free Transform та Transform. Особливості застосування.
2 години
5. Створення та редагування зображень. Додавання деталей. Створення градієнту. Параметри пензлів. Створення власного пензлю.
Створення нового графічного документу. Настройка кольору переднього плану та фоновий колір. Палітри Color та Swatches. Інструмент Eyedropper. Основні інструменти редагування зображення: Eraser та Background Eraser. Перелік пензлів. Палітра Brushes. Зберігання варіантів настройки пензлів та стандартні набори параметрів. Замовні пензлі. Інструмент Gradient.
4 години
6. Основи роботи з шарами та масками.
Багатошарова модель зображення. Основні концепції та операції. Створення шару. Зміна активного шару та виділення декілька шарів. Зміна порядку шарів. Копіювання, дублювання та видалення шару. Маска прозорості. Маска шару. Створення та редагування масок.
4 години
7. Композиційне редагування зображень. Об’єднання шарів. Додавання полотна. Створення напису. Створення текстового шару. Видалення зображення з фону.
Злиття, ефекти та стилі шарів. Додавання полотна. Векторний та піксельний текст. Створення фігурного та звичайного тексту. Редагування та форматування тексту. Направлення тексту. Текстові шари. Команда Extract.
4 години
8. Спецефекти при обробці зображень. Знебарвлення зображення. Корекція темних та світлих зображень. Застосування фільтрів.
Покращення чіткості зображення. Перетворення зображення до двох кольорів. Корекція контрастна та світла зображення. Художня обробка зображень за допомогою фільтрів.
4 години
9. Тонова корекція зображень. Основні поняття щодо тонової корекції. Використання команди Brightness/Contrast. Оцінка тону. Автоматична тонова корекція. Корекція яскравості.
Тон та тонові діапазони. Гістограма тонів. Аналіз гістограми. Корекція за рівнями. Діалогове вікно Levels. Автоматична тонова корекція.
2 години
10. Кольорова  корекція. Основи кольорової корекції. Команди корекції кольору. Ретуш фотокартки.
Основи кольорової корекції. Змішення кольорів. Корекція кольорового балансу. Змінення кольорового тону, насичуваності та яскравості. Інструменти для ретуші фотокарток: Clone Stamp, Healing Brush та Patch.
4 години
11. Основи анімації.
2 години
12. Формати графічних файлів.
Особливості використання графічних форматів.
2 години
13. Підсумкове заняття.
Виконання підсумкової роботи.
2 години

CorelDRAW

 1. Основні поняття щодо векторної графіки та принцип побудови зображень в CorelDRAW.
Призначення й функції графічного редактору CorelDRAW. Порівняння принципів побудови зображень в растровому та векторному редакторах. Інтерфейс програми.
2 години
 1. Створення графічних примітивів та їх похідних. Автофігури. Панель властивостей.
  Знайомство з формами в дизайні. Види та характеристики форм. Графічні примітиви та створення їх похідних за допомогою панелі властивостей. Автофігури.
2 години
 1. Виділення та редагування об’єктів. Маніпулювання об’єктами. Інструмент Pick.
Засоби та методи маніпулювання об’єктами. Обертання, викривлення, змінення масштабу та переміщення. Інструмент Pick.
2 години
 1. Лінії та інструменти для їх створення: прямі та ламані, криві Бєз’є, використання заготовок, нанесення розмірів, поєднуючі лінії та об’єктна прив’язка.
Групи інструментів для створення ліній, ламаних та кривих. Криві Бєз’є. Їх властивості та особливості побудови. Інструменти для нанесення ліній та об’єктів для креслень.
4 години
 1. Кольорові моделі. Палітри. Заливки. Типи заливок. Контури. Властивості контуру.
Використання кольорів в комп’ютерному дизайні. Кольоровий круг. Залежність кольорів на кольоровому крузі. Палітри. Загальні поняття щодо заливок. Однорідна та інтерактивна заливки. Їх настройки. Контур та його властивості.
4 години
 1. Перетворення об’єктів. Об’єднання об’єктів. Створення та використання з’єднаних об’єктів. Робота з групою об’єктів. Дублювання. Клонування. Перетворення в криві.
  Загальні поняття та здобуття навиків роботи  щодо використання груп інструментів і команд для перетворення форм та об’єктів.
6 години
 1. Простий та фігурний текст. Редагування та форматування тексту. Перевірка орфографії. Перетворення тексту. Розміщення тексту на траєкторії.
  Створення простого та фігурного тексту. Форматування текстового контейнеру. Редагування та обтікання тексту. Перетворення тексту з простого в фігурний. Властивості фігурного тексту. Розміщення тексту по траєкторії.
4 години
 1. Інтерактивні інструменти. Огинаючи. Деформації. Приєднуючі вікна.
  Приєднуючі вікна. Принцип роботи приєднуючих вікон та основні настройки. Інтерактивні інструменти. Види інтерактивних інструментів. Поняття щодо Огинаючих. Принцип роботи інструменту Інтерактивна огинаюча. Основні засоби щодо поміщення об’єктів в огинаючі. Принцип роботи інструменту Інтерактивна деформація. Види Інтерактивної деформації. Засоби керування інструментом. 
4 години
 1. Перетікання. Ореоли. Фігурна обрізка.
Інструмент Інтерактивне перетікання. Принцип роботи та елементи керування інструментом. Ореоли. Види та настройки. Фігурна обрізка. Зміст та контейнер фігурної обрізки. Редагування фігурної  обрізки. 
4 години
 1. Лінзи та прозорість.
Загальні поняття щодо Ефекту лінзи. Типи лінз. Інструмент Інтерактивна настройка прозорості. Побудова лінз прозорості. Панель атрибутів. Режими прозорості.
2 години
 1. Тривимірні ефекти. Перспектива. Екструзія. Тінь. Керування параметрами.
Тривимірних об’єктів. Принципи побудови створення тривимірних об’єктів. Ефект перспективи. Поняття перспективи. Елементи керування ефектом та етапи побудови перетворення перспективи.  Створення ілюзорно-об’ємних об’єктів за допомогою Інтерактивної тіні. Настройка відкидування тіні. Екструзія. Поняття щодо екструзії та елементи керування ефектом. Побудова базового тіла екструзії. Обертання екструзії. Додавання фасок. Заливка екструзії. Настройка освітлення.
6 години
 1. Підсумкове заняття.
Виконання підсумкової роботи.
2 години

3D MAX

 1. Введення. Основні поняття щодо тривимірної графіки. Знайомство з програмою. Інтерфейс програми.
Загальні поняття щодо тривимірної графіки. Можливості програм тривимірної графіки. Знайомство з програмою 3D MAX. Запуск та загальний вид програми.
2 години
 1. Проекційні координати 3D MAX. Настройка інтерфейсу програми.
Робоче поле програми. Вікна проекцій. Настройка робочого міста. Елементи керування розташування вікон. Елементи навігації вікна проекції.
2 години
 1. Стандартні форми (заготовки). Поняття щодо віртуальної скульптури та сцени.
Поняття щодо заготовки. Поняття щодо скульптури. Поняття щодо сцени. Створення базових двомірних фігур.
2 години
 1. Вирівнювання, обертання, змінення масштабу. Виділення та дублювання скульптур.
Маніпулювання заготовками та скульптурами. Основні прийоми маніпулювання. Інструменти маніпулювання.
4 години
 1. Матеріали. Редактор матеріалів. Призначення матеріалів. Створення різних типів матеріалів.
Використання заготовок матеріалів. Робота з редактором матеріалів. Використання текстур заготовок.
4 години
 1. Поняття щодо модифікатору, як інструменту для створення віртуальної скульптури. Види та призначення модифікаторів. Модифікатори: Bend, Bevel, Lattice.
Модифікатор. Різноманіття модифікаторів. Створення моделей за допомогою модифікаторів. Застосування модифікаторів. Модифікатори «згинання», «скручування» та «грата».
6 години
 1. Модифікатори: Melt, Skew, Slice, Squeeze, Stretch.
Застосування модифікаторів «плавлення», «нахилення», «нарізання», «стискання» та «розтягування». Застосування комбінацій модифікаторів. створення складних форм.
10 години
 1. Модифікатори: Taper, Twist, Ripple, Wave.
Використання модифікаторів «загострення», «скручування», «колихання» та «хвиля».
8 години
 1. Довільна деформація FFD. Отримання отворів за допомогою булевих операцій.
Довільна деформація форми об’єкту. Особливості в застосуванні модифікатору. Булеві операції. Застосування булевих операцій. Особливості використання булевих операцій.
6 години
 1. Отримання тривимірного об’єкту із двомірної форми. Модифікатори: Extrude, Lathe, Loft.
Отримання тривимірного форми із двомірної. Робота зі сплайнами. Особливості побудови та редагування сплайнових форм. Модифікатори перетворення: «витискання», «обертання» та «виточування».Візуалізація тривимірних форм.
6 години
 1. Розподілені об’єкти. Розподілені об’єкти в реальному житті. Створення розподілених об’єктів.
Створення декілька варіантів об’єктів. Клонування через копіювання. Створення екземплярів об’єктів. Створення масиву.
4 години
 1. Побудова об’єктів у просторі. Лінійні, двомірні та колові масиви.
Керування масивом. Розмірність масиву. Клонування масивів.
6 години
 1. Моделювання освітлення. Установка камер. 
Джерела світу. Розміщення та настройка джерел світу на сцені. Створення ефектів сонячного світла. Створення камери. Використання декілька камер. Настройка параметрів камер.
2 години
 1. Візуалізація сцени. Карти текстур. 
Використання текстур. Застосування різноманітних типів накладення карт матеріалів. Створення ефектів візуалізації. Візуалізація фону.
2 години
 1. Створення анімації. 
Створення анімаційних ефектів. Настройка програвача. Перегляд анімації.
2 години
 1. Підсумкове заняття.
Виконання підсумкової роботи.
2 годиниЛІТЕРАТУРА

1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України/Прем’єр.-2003.
2. Photoshop CS. Учебный курс. Л.Левковец//Питер.-2005.-с.360, ил.
3. Основы Photoshop CS2. Учебный курс. Д.Миронов//Питер.-2006.-с.384, ил.
4. Основы CorelDRАW 12. Самоучитель. Л.Климчик, А.Мельник// Питер.- 2005.-с.380, ил.
5. 3DS max. Шаммс Мортье//Даиалектика.-2004.-с.333, ил.
6. 3DS max. Самоучитель. В.Шнайдеров//Питер.-2006.-с.477., ил.