четверг, 15 мая 2014 г.

Методичні матеріали у позашкільній освіті

Які різновиди методичних матеріалів використовуються у системі позашкільної освіти
Програмні матеріали (традиційні та експериментальні):
  • програми розвитку закладів, великих міжгурткових творчих об’єднань (однорівневих, міжрівневих);
  • комплексні виховні програми закладів;
  • навчально-виховні програми роботи гуртків та інших творчих об’єднань;
  • перехідні навчальні програми (при необхідності підготовки вихованців для навчання за спеціальними програмами);
  • регіональні освітні програми (тематичні, комплексні);
  • наскрізні (виховні та навчальні програми);
  • додаткові програмні навчальні блоки.
 1. Конспекти та плани занять:
  • плани-конспекти занять (методичну цінність мають тільки у випадку розробки для повного навчального курсу);
  • конспекти занять (окремих тематичних, тематичні серії конспектів занять, конспекти занять для повного програмного курсу);
  • конспекти тематичних циклів занять (один конспект на 3–9 занять відповідно до розділу або блоку навчальної програми).
 2. Методичні розробки:
  • теоретичних методико-педагогічних питань;
  • цілісних прикладних технологій;
  • окремих профільних методик;
  • окремих занять або тематичних циклів занять гуртків та інших творчих об’єднань (відрізняється від конспекту наявністю коментарів та методичних рекомендацій стосовно конкретних прийомів та методів роботи );
  • виховних заходів: гурткових, міжгурткових, одного чи декількох відділів, закладів, міських, районних, регіональних тощо (відрізняється від сценаріїв наявністю методичних порад по підготовці та проведенню, описів застосованих методик);
  • психолого-педагогічних тренінгів;
  • тематичних пізнавально-розважальних заходів (відрізняється від сценаріїв наявністю методичних порад по підготовці та проведенню, методик окремих етапів, конкурсів, ігор тощо);
  • конкурсно-розважальних програм (відрізняється від сценаріїв наявністю методичних порад по підготовці та проведенню, описами проведення конкурсів та ігор);
  • ігор (сюжетних, рольових тощо) та ігрових програм (Примітка: термін «методика проведення гри» часто заміняється терміном «ігрова технологія»);
  • фізкультурно-розважальних заходів (відрізняється від програм заходів наявністю організаційних та методичних порад по підготовці та проведенню, методик проведення кожного з етапів, наявністю супутніх матеріалів);
  • спортивних, спортивно-туристських, спортивно-технічних змагань (відрізняється від програми змагань наявністю супутніх організаційних та методичних порад по підготовці та проведенню, методик проведення кожного з етапів змагань, наявністю супутніх матеріалів: зразків програм, протоколів, залікових карток, конвертів з завданнями, маршрутних листів тощо).
 3. Сценарії масових заходів:
  • свят;
  • концертів;
  • виступів агітбригад;
  • тематичних вечорів;
  • відкриття та закриття виставок, змагань, зльотів, фестивалів тощо.
 4. Техніко-технологічні розробки:
  • розробки технологій виготовлення вихованцями моделей різних рівнів складності, іграшок, сувенірів з різних матеріалів та з використанням різних інструментів та різного обладнання;
  • описи окремих етапів складних технологічних процесів;
  • авторських моделей, ескізів та креслень нового технічного обладнання та нових пристосувань тощо.
 5. Методичні рекомендації:
  • щодо організації роботи гуртків чи інших творчих об’єднань за авторськими програмами;
  • щодо впровадження в практику роботи наскрізних виховних програм;
  • щодо вивчення окремих тем (розділів) програм в гуртках чи інших творчих об’єднаннях;
  • щодо загально-фізичної підготовки вихованців у спортивно-технічних гуртках та гуртках спортивного орієнтування та військово-патріотичного виховання;
  • щодо технологічної послідовності роботи під час виготовлення певних видів технічних виробів;
  • щодо проведення заходів, занять, ігор, змагань, конкурсів, виставок тощо.
 6. Дидактичні матеріали:
  • навчальні технологічні схеми, карти, інструкції тощо;
  • контрольні картки;
  • варіативні завдання для самостійних робіт;
  • цікаві завдання (ребуси, кросворди, задачі тощо);
  • ескізи та креслення;
  • малюнки, схеми, плани, карти;
  • контурні малюнки;
  • фотоматеріали;
  • зразки, шаблони тощо.
 7. Наочні матеріали:
  • зразки готових виробів, деталей, фрагментів;
  • моделі;
  • стінні таблиці;
  • схеми;
  • ескізи та креслення;
  • фотокартки;
  • відеофільми;
  • діафільми;
 8. Теоретичні матеріали:
  • добірки педагогічних, психологічних, методичних, інших наукових матеріалів, які стосуються окремого напрямку гурткової роботи;
  • тексти лекцій;
  • тематичні добірки навчальних матеріалів;
  • описи виробів, явищ, процесів, технологій;
  • вікторини тощо.
 9. Науково-методичні матеріали з досвіду роботи:
  • психолого-педагогічні спостереження;
  • педагогічні роздуми;
  • описи систем роботи;
  • описи авторських методик та технологій;
  • професійні портрети творчих педагогів;
  • описи узагальнених досвідів роботи з окремих (перспективних або цікавих) питань позашкільної освіти;
  • наукові статті до періодичних видань тощо.
 10. Інші матеріали
  • анотації (літературні, вивченого та узагальненого досвіду тощо);
  • зразки (звітно-інформаційних матеріалів, наказів, планів, довідок);
  • схеми (оглядові, функціональні, тощо);
  • таблиці (статистичні, порівняльні, участі та результативності тощо);
  • фотоальбоми (виставок, тематичні тощо);
  • інструктажі (з техніки безпеки, порядку роботи тощо);
  • буклети — «візитки» закладів (відділів, гуртків, інших творчих об’єднань);
  • підбірки матеріалів з періодичних видань про роботу закладу, відділу, гуртка тощо).
Методичні матеріали педагогів-позашкільників можуть базуватися на власному досвіді, досвіді колег, використанні перспективного вітчизняного та зарубіжного досвіду.
Авторськими вважаються матеріали, розроблені на основі власного досвіду роботи. Застосування текстів інших авторів допускається як цитування або як стислі перекази з посиланнями на першоджерела та обов’язковим переліком першоджерел у списках використаної літератури.
Варіантами оформлення систематизованих методичних матеріалів можуть бути: книги, брошури, буклети, зошити (формат А-4, кріплення — металеві або пластикові кільця), альбоми, добірки листівок, папки дидактичних, наочних матеріалів, креслень, схем тощо.


Комментариев нет:

Отправить комментарий